Prezentace k semináři z obecné chemie

Tady budu zveřejňovat své prezentace (PDF) k předmětu Obecná chemie – seminář.

Aktuální verze výukových materiálů jsou uložené v ISu.

Další kapitoly