Prezentace k semináři z obecné chemie

Tady budu zveřejňovat své prezentace (PDF) k předmětu Obecná chemie – seminář.

 1. Názvosloví
 2. Základní chemické zákony
 3. Chemické rovnice
 4. Stavba atomu
 5. Periodická tabulka prvků a periodicita vlastností
 6. Koncentrace
 7. VSEPR
 8. Chemická vazba
 9. Ideální plyn
 10. Termodynamika
 11. Roztoky, kyseliny a zásady, pH
 12. Elektrochemie
 13. Komplexní sloučeniny

Aktuální verze výukových materiálů v ISu.

Další kapitoly