Mangan

Vydáno: 11. 10. 2014; Poslední aktualizace: 01. 06. 2024; Autor: Zdeněk Moravec

Mangan, Mn, je kov ze 7. skupiny PSP. Je to velmi světle šedý, paramagnetický a tvrdý kov. Využívá se jako součást slitin a v pigmentech.

Atomové číslo25Počet stabilních izotopů1
Atomová hmotnost54,938Elektronová konfigurace[Ar] 3d5 4s2
Teplota tání [°C]1246Teplota varu [°C]2061
Elektronegativita1,54Hustota [g.cm-3]7,21

Kovový mangan reaguje zvolna s vodou a dobře se rozpouští v kyselinách. Na vzduchu se oxiduje až za vyšších teplot za vzniku Mn3O4. Vytváří sloučeniny ve velkém množství oxidačních čísel, +I až +VII, všechny jeho sloučeniny jsou barevné.

Izotopy

Mangan je téměř monoizotopický, přírodní kov se skoro ze 100 % skládá z izotopu 55Mn a stopových množství radioizotopu 53Mn s poločasem přeměny 3,7 . 106 let, elektronovým záchytem se přeměňuje na 53Cr. Kromě jediného stabilního izotopu známe i 26 radioizotopů.

IzotopZastoupeníPoločas přeměny
52Mn5,591 dne
53Mnstopové3,7 . 106 let
54Mn312,081 dne
55Mn100 %stabilní
56Mn2,58 hodin
Hlavní izotopy manganu

53Mn

Vzniká v atmosféře interakcí s kosmickým zářením, přeměňuje se elektronovým záchytem do základního stavu 53Cr.[5,6]

$$^{53}_{25}\textrm{Mn}\ \rightarrow\ ^{53}_{24}\textrm{Cr}$$

Využívá se v geochemii a kosmochemii, např. byl pomocí něj dokázán mimozemský původ prachových částic v hluboko uložených vrstvách antarktického sněhu.

54Mn

Poločas přeměny 312,03 dne, elektronovým záchytem do excitovaného stavu 54Cr a následně deexcituje emisí fotonu o energii 835 keV.

$$^{54}_{25}\textrm{Mn}\ \rightarrow\ ^{54}_{24}\textrm{Cr}$$

Připravuje se v jaderném reaktoru ostřelováním železa rychlými neutrony:

$$^{54}_{26}\textrm{Fe}\ +\ ^1_0\textrm{n}\ \rightarrow\ ^{54}_{25}\textrm{Mn}\ +\ ^1_1\textrm{p}$$

Využívá se ke studiu chování manganu v životním prostředí.

56Mn

Poločas přeměny 2,58 hodin, přeměnou β na 56Fe. Následnou deexcitací vyzáří 10 fotonů o energiích v rozmezí 846–3369 keV.

$$^{56}_{25}\textrm{Mn}\ \rightarrow\ ^{56}_{26}\textrm{Fe}\ +\ ^{\ \ 0}_{-1}\beta^-$$

Připravuje se v reaktoru ozařováním burelu (MnO2) neutrony.

$$^{55}_{25}\textrm{Mn}\ +\ ^1_0\textrm{n}\ \rightarrow\ ^{56}_{25}\textrm{Mn}\ +\ \gamma$$

Vzhledem k výhodnému poločasu přeměny a uvolňovanému záření se využívá ke sledování pohybu surovin v průmyslových procesech.

Využití

Hlavní využití manganu je ve výrobě oceli. Ocelářský průmysl využívá slitinu ferromangan, která obsahuje až 80 % manganu. Vyrábí se redukcí směsi oxidu manganičitého a železitého koksem.

Ferromangan

Kromě kovového manganu má velké využití i oxid manganičitý (burel) a manganistan draselný. Manganistan draselný se využívá jako oxidační činidlo a odměrný roztok v manganometrii.

Chemické vlastnosti

Je poměrně hodně zastoupen v zemské kůře, okolo 0,1 %. Vyskytuje se společně s rudami železa. Mezi nejdůležitější minerály manganu patří pyroluzit (burel, MnO2), hausmannit (Mn3O4) a rhodochrozit (MnCO3).

Sloučeniny manganu

Mangan vytváří běžně sloučeniny v oxidačních číslech od II do VII (mimo V), ale známe jeho sloučeniny v oxidačních stavech od -III až po VII.

Sloučeniny MnI

Reakcí práškového manganu s roztokem NaCN v anaerobních podmínkách dochází k oxidaci vodou a vzniká komplex Na5[Mn(CN)6]. V tomto oxidačním stavu jsou známy i další komplexy, jejich stabilizace je většinou zajištěna stericky náročnými (objemnými) ligandy.

Sloučeniny MnII

Manganaté sloučeniny se připravují nejčastěji z burelu (MnO2), jsou to většinou bezbarvé nebo slabě růžové látky. Většina manganatých komplexů je vysokospinová. Oxid manganatý (MnO) je zelená látka, kterou lze připravit tepelným rozkladem octanu manganatého, je antiferoangnetický a má strukturu NaCl.

Sloučeniny MnIII

Tyto sloučeniny jsou silná oxidační činidla a ochotně disproporcionují na MnII a MnIV. V pevném stavu jsou mají fialovo-červené zbarvení.

Sloučeniny MnIV

Asi nejznámější sloučeninu čtyřmocného manganu je oxid manganičitý (burel, MnO2), který je polymorfní a většina jeho modifikací je nestechiometrická. Koordinační chemie je poměrně chudá, známe jednojaderné komplexy, např. [MnF6]2- a [Mn(CN)6]2- i složitější částice jako je [MnW5O20]6-.

Sloučeniny MnV

Tento oxidační stav není příliš běžný, můžeme se s ním setkat např. při rozpouštění MnO2 v tavenině dusitanu sodného, kdy vzniká MnO43-.[4]

MnOCl3 lze připravit reakcí manganistanu draselného s chloroformem v prostředí kyseliny chlorsírové. Je tepelně nestabilní, v kyselém nebo neutrálním prostředí disproporcionuje.

Sloučeniny MnVI

Binární halogenidy nejsou známy. Redukcí KMnO4 pomocí SO2 za nízké teploty vzniká hnědá kapalina MnO2Cl2.

Velkou skupinou látek v tomto oxidačním stupni jsou manganany (SO42-, tyto soli jsou zpravidla tmavě zelené a připravují se zahříváním MnO2 s hydroxidy alkalických kovů. Jsou nestálé a ochotně podléhají disproporcionaci na manganistan a oxid manganičitý.

Sloučeniny MnVII

V tomto oxidačním stavu nacházíme jednu z nejznámějších sloučenin manganu – manganistan draselný (hypermangan, KMnO4), který se využívá jako desinfekční činidlo a v chemii jako oxidační činidlo v syntéze i v odměrné analýze (manganometrie). Je to fialová, krystalická látka, velmi dobře rozpustná ve vodě. Ročně se ho vyrobí asi půl milionu tun, vyrábí se z minerálu MnO2 zahříváním na vzduchu s KOH a následnou elektrolytickou oxidací vzniklého mangananu. Manganistanový ion je v souladu s teorií VSEPR tetraedrický, délka vazby Mn-O je 163 pm.

Oxid manganistý
Oxid manganistý

Reakcí manganistanu draselného s koncentrovanou kyselinou sírovou vzniká kyselina manganistá (HMnO4), která je ihned dehydratována na zelený oxid manganistý (Mn2O7). Ten je za laboratorní teploty silně výbušný a prudce reaguje i se stopami organických látek.

Reakci oxidu manganistého s ethanolem můžete vidět na následujícím videu z commons:

Reakcí manganistanu s kyselinou fluorosírovou, resp. chlorosírovou za nízké teploty získáme oxid-halogenidy MnO3F, resp. MnO3Cl.

NMR

Mangan je (téměř) monoizotopický prvek, v NMR se tedy využívá izotop 55Mn. Jedná se o kvadrupolární, vysoce citlivé jádro. V případě symetrického okolí, poskytuje relativně úzké signály. Standardem je roztok KMnO4 v D2O.

Spin5/2
Zastoupení v přírodě [%]100 %
Citlivost vzhledem k 1H0,179
Citlivost vzhledem k 13C1050
Rozsah chemických posunů-3000 – 0 ppm
Rezonanční frekvence v poli 1 T10,5763
Jaderný magnetický moment+3,46872

Chemické posuny

KMnO40
MnVII0 – -100
MnI-1000 – -1600
Mn0/Mn-I-1900 – -3000

Literatura

  1. Mangan na české wikipedii
  2. Mangan na anglické wikipedii
  3. 55Mn NMR
  4. The Formation of Manganese(V) In Molten Sodium Nitrite
  5. Isotopes of manganese
  6. HÁLA, Jiří. Radioaktivní izotopy. Tišnov: Sursum, 2013. ISBN 978-80-7323-248-1.

Navigace

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

3 Replies to “Mangan”

Leave a Reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..