17. skupina

17. skupina (halogeny) periodického systému prvků obsahuje celkem šest prvků: fluor, chlór, brom, jod, astat a tennessin. Všechny prvky mají ve valenční slupce sedm elektronů (ns2 np5), patří do p-bloku PSP.

Prvek Relativní atomová hmotnost Elektronegativita Teplota tání [°C] Teplota varu [°C]
Fluor 18,9984 3,98 −218,62 −188,12
Chlór 35,453 3,16 −101,5 −34,4
Brom 79,904 2,96 −7,35 58,85
Jód 126,904 2,20 113,7 184,3
Astat 210 2,2 302 337
Tennessin 292,2

Obsah fluoru v zemské kůře je asi 550 ppm, v mořské vodě okolo 1 mg/l. Množství chlóru v zemské kůře se pohybuje v intervalu 200-1900 ppm, v mořské vodě je Cl nejzastoupenější aniont, jeho koncentrace je asi 19 g/l. Zastoupení bromu a jodu je podstatně nižší, v zemské kůře je jen 2-3 ppm bromu a 0,1-0,5 ppm jodu, koncentrace v mořské vodě je vyšší 67 mg/l pro brom a 0,06 mg/l pro jod. Astat se v přírodě vyskytuje jen jak radioaktivní produkt rozpadu nestabilních jader, tennessin se v přírodě nevyskytuje, byl pouze uměle připraven.

První čtyři prvky této skupiny vytvářejí anionty s nábojem 1-: fluoridy, chloridy, bromidy a jodidy. Chlor, brom a jód dále vytvářejí sloučeniny v oxidačních číslech +I, +III, +V a +VII.

Navigace

H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr