Sumační zesilovač

Vydáno: 06. 02. 2012; Poslední aktualizace: 06. 02. 2012; Autor: Zdeněk Moravec

Pokud na invertující vstup OZ přivedeme více proudů, poteče do něho proud, který se rovná součtu jednotlivých proudů. Takový zesilovač pak nazýváme sumační (součtový). Velikost proudů je dána Ohmovým zákonem:

Rovnice

Zpětnovazební větví poteče proud, jehož velikost je dána součtem vstupních proudů, čímž je zachována nulová úroveň invertujícího vstupu. Výstupní napětí bude tím větší, čím více proudů do vstupu poteče a čím větší bude zpětnovazební odpor. Vstupní napětí se uplatní podle toho jak velký odpor stojí v cestě proudu. Někdy se k němu přičítá i vnitřní odpor zdroje, jedná-li se o měkký zdroj. Společný bod všech odporů je na nulovém potenciálu, který musíme zachovat, proto je nezbytný kompenzační odpor v neinvertujícím vstupu (obr. 1b). Kompenzační odpor spočítáme jako paralelní spojení všech odporů.

Zapojení sumačního zesilovače
Obr. 1
a) Sumační zesilovač se sčítacími odpory v invertujícím vstupu.
b) Sumační zesilovač s kompenzačním odporem v neinvertujícím vstupu. Rkomp je menší než nejmenší odpor v invertujícím vstupu.

Literatura

Václav Malina; Poznáváme elektroniku III, nakladatelství Kopp, České Budějovice, 1997

Leave a Reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..