Lawrencium

Lawrencium, Lr, je posledním aktinoidem. Jde o silně radioaktivní prvek, v přírodě se nevyskytuje a výhradně se připravuje uměle. Zatím ho nebylo připraveno dostatečné množství, aby bylo možné určit všechny jeho charakteristiky.

Nejstabilnějším izotopem lawrencia je 266Lr s poločasem 11 hodin. V současnosti je známo 12 izotopů.

Vlastnosti lawrencia
Atomové číslo 103 Počet stabilních izotopů 0
Atomová hmotnost 256,1 Elektronová konfigurace [Rn] 7s2 5f14 7p1
Teplota tání [°C] 1627 (odhad) Teplota varu [°C]

Odkazy

  1. Lawrencium na české wikipedii
  2. Lawrencium na anglické wikipedii
  3. Measurement of the first ionization potential oflawrencium, element 103

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.