Komunikace

Vydáno: 26. 04. 2023; Poslední aktualizace: 27. 04. 2023; Autor: Zdeněk Moravec

Pěkné video o analogovém přenosu fotografií v 30. letech 20. století.

Dnes je poslání fotografie, příp. videa naprosto triviální záležitostí a nepotřebujeme k tomu ani wifi. Ale okolo roku 1930 bylo toto dosti komplikované. Novináři využívali telefonní síť, přes kterou posílali zakódované fotografie. Jelikož v té době dominovala černobílá fotografie, bylo kódování obrazu poměrně snadné. Fotografie se natočila na válec a byla snímána v řádcích, každý řádek byl rozdělen na body, u nichž byla sytost černé barvy převedena na analogový signál. Toto zabezpečoval zdroj světla a fotoprvek, který převáděl intenzitu dopadajícího světla na elektrický proud. Tím jsme získali signál, který obsahoval informaci o intenzitě šedé barvy v daném bodě. Tento signál se přenášel telefonní sítí a opačným procesem se zaznamenával na fotografickou desku, která byla následně vyvolána.

Další kapitoly