Stroncium

Stroncium, Sr, je vysoce reaktivní prvek 2. Skupiny. Je to šedostříbrný kov, měkčí než vápník. S vodou reaguje prudce za vývoje vodíku. Na vzduchu hoří za vzniku jak oxidu, tak i nitridu strontnatého.

Vlastnosti stroncia
Atomové číslo 38 Počet stabilních izotopů 4
Atomová hmotnost 87,62 Elektronová konfigurace [Kr] 5s2
Teplota tání [°C] 776,85 Teplota varu [°C] 1381,85
Elektronegativita 0,95 Hustota [g.cm-3] 2,64

V kapalném amoniaku vytváří černý roztok. Strontnaté soli barví plamen do červena.

Průmyslově se vyrábí redukcí oxidu pomocí hliníku.

3 SrO + 2 Al → Al2O3 + 3 Sr

NMR

Stroncium má jeden kvadrupolární izotop. Jeho citlivost je srovnatelná s jádrem 13C. Poskytuje široké signály ve velmi malém rozpětí chemických posunů. Standardem je 0,5 M roztok SrCl2 v D2O.

87Sr
Spin 9/2
Zastoupení v přírodě [%] 7,00
Citlivost vzhledem k 1H 1,90×10-4
Citlivost vzhledem k 13C 1,12
Rozsah chemických posunů -23 – +38 ppm
Rezonanční frekvence v poli 1 T 1,8525
Jaderný magnetický moment -1,093603

Odkazy

Navigace

H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.