14. skupina

14. skupina periodického systému prvků obsahuje celkem šest prvků: uhlík, křemík, germanium, cín, olovo a flerovium. Dříve se prvky této skupiny označovaly jako tetrely. Všechny prvky mají ve valenční slupce čtyři elektrony, patří do p-bloku PSP.

Koncentrace uhlíku v zemské kůře je asi 480 ppm a v mořské vodě asi 28 ppm. V atmosféře se vyskytuje jako oxid uhličitý, oxid uhelnatý a methan. Křemík je druhým nejrozšířenějším prvkem v zemské kůře, silikáty jsou nejrozšířenějším typem minerálů na Zemi. Koncentrace germania a cínu v zemské kůře jsou okolo 2 ppm, olovo je rozšířenější, zhruba 14 ppm. Flerovium se na Zemi nevyskytuje, bylo pouze uměle připraveno.

Prvek Relativní atomová hmotnost Elektronegativita Teplota tání [°C] Teplota varu [°C]
Uhlík 12,0107 2,5 3642 4027
Křemík 28,0855 1,9 1413,85 3264,85
Germanium 72,64 2,01 938,25 2832,85
Cín 118,710 1,96 231,93 2602
Olovo 207,2 1,87 327,5 1749
Flerovium 289,19
Just put [php_everywhere] where you want the code to be executed.