Vodíkové hospodářství

Vodík se může v budoucnu stát důležitým a ekologickým palivem a také může sloužit k ukládání elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Pěkná přednáška o využití vodíku v energetice od prof. Matolína: