Tantal

Tantal, Ta, je tvrdý, lesklý kov, s výbornými korozivzdornými vlastnostmi. Prvek byl objeven roku 1844 společně s niobem a byl pojmenován podle bájného krále Tantala.

Vlastnosti tantalu
Atomové číslo 73 Počet stabilních izotopů 1 (2)
Atomová hmotnost 180,948 Elektronová konfigurace [Xe] 4f14 5d3 6s2
Teplota tání [°C] 3017 Teplota varu [°C] 5458
Elektronegativita 1,5 Hustota [g.cm-3] 16,69

V přírodě se vyskytuje vzácně, jeho koncentrace je zhruba 1,7 ppm, a většinou společně s niobem. Nejdůležitějším minerálem je tantalit (Fe,Mn)Ta2O6. Získává se z ložisek v Malajsii a Nigérii jako vedlejší produkt při výrobě cínu.

Tantal vytváří sloučeniny převážně v oxidačním stavu V, nižší oxidační stavy nejsou tak časté. Je chemicky velmi odolný, nerozpouští se ani v lučavce královské, ale rozpouští se v kyselině fluorovodíkové. Jeho kritická teplota pro přechod do supravodivého stavu je 4,48 K.

Využití nachází především v elektronice při výrobě kondenzátorů a výkonových odporů. Dále je součástí slitin, kde se využívá jeho vysoké teploty tání. Jeho chemické inertnosti za nízkých teplot se využívá i ve slitinách pro medicinální účely.

NMR

Tantal je prakticky monoizotopický prvek, izotop 181Ta má téměř 100% zastoupení, jeho jaderný spin je 7/2. Má poměrně nízkou citlivost a vysoký kvadrupolární moment. Izotop 180Ta, nebo lépe 180mTa, má velmi vysoký poločas rozpadu. Jeho zastoupení je velice nízké a v praxi se nevyužívá.

180Ta 181Ta
Spin 9 7/2
Zastoupení v přírodě [%] 0,012 99,8
Rezonanční frekvence v poli 1 T 4,087 5,1627
Jaderný magnetický moment +4,825 +2,3705
Citlivost vůči 1H 0,10610 0,03744

Odkazy

Navigace

H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

Napsat komentář