Tyristor

Tyristor je součástka s třemi elektrodami. Je podobná diodě PNPN, ale k jejímu otevření není potřeba vysokého zápalného napětí, stačí pouze malé napětí na řídící elektrodě. Vypnutí tyristoru je možné pouze zmenšením proudu pod určitou mez.

 

Tyristory se používají pro ovládání stejnosměrného i střídavého proudu procházejícího spotřebičem, ve střídačích atd.

Struktura a schématická značka tyristoru
Struktura a schématická značka tyristoru

Leave a Reply