2. skupina

2. skupina periodického systému prvků obsahuje celkem šest prvků: beryllium, hořčík, vápník, stroncium, baryum, radium. Označují se jako kovy alkalických zemin.

Kovy alkalických zemin
Kovy alkalických zemin, zdroj: Tomihahndorf/Commons

Všechny kovy alkalických zemin jsou pevné látky, v přírodě se vyskytují ve formě sloučenin. Beryllium je poměrně vzácné, jeho obsah v zemské kůře je asi 2 ppm, vyskytuje se ve formě berylu (Be3Al2Si6O18) v povrchových ložiscích. Zásoby hořčíku jsou obrovské, v mořské vodě je jeho obsah asi 0,13 % a ročně se ho z ní získávají milióny tun. V horninách se vyskytuje především ve formě nerozpustných uhličitanů, síranů a křemičitanů, jeho zastoupení v zemské kůře je asi 28 000 ppm. Vápník je pátým nejrozšířenějším prvkem v zemské kůře, vyskytuje se převážně ve formě uhličitanu CaCO3 biologického nebo geologického původu. Stroncium (384 ppm) a baryum (390 ppm) jsou už vzácnější, nejdůležitějšími minerály jsou celestit (SrSO4), stroncianit (SrCO3) a baryt (BaSO4). Radium je radioaktivní prvek, který se vyskytuje v rudách společně s uranem, jeho zastoupení na Zemi je asi 10-6 ppm.

PrvekRelativní atomová hmotnostElektronegativitaTeplota tání [°C]Teplota varu [°C]
Beryllium9,0121,512872469
Hořčík24,3051,26501090
Vápník40,081,08421484
Stroncium87,621,07771382
Baryum137,330,907271897
Radium226,0250,97001737

Jsou to stříbrobílé, poměrně lesklé a měkké kovy, všechny tvoří dvojmocné kationty. Nejnižší reaktivitu ve skupině má beryllium, nejvyšší pak radium.

Podobně jako alkalické kovy, i kovy alkalických zemin je možné identifikovat pomocí zbarvení plamene.

Barva plamene. Vlevo Ca, vpravo Sr
Barva plamene. Vlevo Ca, vpravo Sr Zdroj: Commons/Saperaud~commonswiki
IonBarva
Be2+Bílá
Mg2+Intenzivní bílá
Ca2+Cihlově červená
Sr2+Červená
Ba2+Zelená
Ra2+Červená