6. skupina

6. skupina periodického systému prvků obsahuje celkem čtyři prvky: chrom, molybden, wolfram a seaborgium. Skupina nemá triviální název, všechny prvky patří mezi přechodné kovy, tedy do d-bloku tabulky.

Prvek Relativní atomová hmotnost Elektronegativita Teplota tání [°C] Teplota varu [°C]
Chrom 51,996 1,66 1907 2671
Molybden 95,95 2,16 2623 4639
Wolfram 183,84 2,36 3422 5930
Seaborgium 269

Chrom je 22. nejrozšířenějším prvkem v zemské kůře, jeho průměrná koncentrace je 100 ppm, získává se z minerálu chromitu (FeCr2O4). Molybden je podstatně vzácnější, je 54. prvkem podle zastoupení v zemské kůře, nejvýznamnější rudou je molybdenit (MoS2). Zastoupení wolframu se v zemské kůře pohybuje mezi 1-30 ppm, nejvýznamnějším minerálem je wolframit (Fe,Mn)WO4. Seaborgium je uměle připravený prvek, který se na zemi nevyskytuje.

Chemie je prozkoumaná pouze u prvních třech prvků, ty vytvářejí sloučeniny v rozmezí oxidačních čísel −2 až +6, přičemž stabilita stavu +6 roste se stoupajícím protonovým číslem prvku.