Ruthenium

Ruthenium, Ru, je přechodný prvek patřící mezi platinové kovy. Stejně jako ostatní platinové kovy je poměrně nereaktivní.

Vlastnosti ruthenia
Atomové číslo 44 Počet stabilních izotopů 7
Atomová hmotnost 101,07 Elektronová konfigurace [Kr] 4d7 5s1
Teplota tání [°C] 2334 Teplota varu [°C] 4150
Elektronegativita 2,2 Hustota [g.cm-3] 12,45

V přírodě je vzácný, roční produkce je cca 12 tun. Získává se z niklových a měděných nalezišť, a z rud jiných platinových kovů.

Ruthenium se využívá ve slitinách s platinou pro zlepšení jejich mechanických vlastností. Slitiny s titanem mají velmi dobrou korozní odolnost, také jej nacházíme v katalyzátorech na odstraňování sulfanu z ropy.

Vytváří sloučeniny v oxidačních číslech –II, 0 až +VIII. Jako jeden ze tří prvků PSP vytváří oxid v oxidačním čísle VIII. V bazickém roztoku tento oxid přechází na [RuO4], při vyšší koncentraci hydroxidu až na [RuO4]2- a dochází k vývoji kyslíku.

Ruthenidy (Ru-II) jsou poměrně vzácné, tvoří některé supravodivé materiály, např. CeRu2.

Oxidy

RuO2 je modrá až černá látka, krystalující ve struktuře rutilu, připravuje oxidací ruthenia kyslíkem při 1000 °C. RuO4 je žlutá, těkavá látka s teplotou tání 25 °C a varu 40 °C. Je méně stabilní než oxid osmičelý, v roztocích alkalických hydroxidů se redukuje až na RuO42-. Zahřátím nad 1000 °C se za exploze rozkládá na oxid rutheničitý a kyslík. Jde o velmi silné oxidační činidlo, v přítomnosti organických látek exploduje.

NMR

Ruthenium má dva NMR aktivní izotopy, častěji se využívá 99Ru, protože má  nižší kvadrupolární moment. Využití nachází v oblasti anorganické a organokovové chemie. Standardem je roztok K4[Ru(CN)6] v D2O. Nízká rezonanční frekvence obou jader způsobuje deformaci baseliny spektra vlivem acousting ringingu. Problematické jsou sloučeniny RuIII, které jsou paramagnetické.

99Ru 101Ru
Spin 3/2 5/2
Zastoupení v přírodě [%] 12,72 17,07
Rezonanční frekvence v poli 1 T 1,9553 2,11916
Jaderný magnetický moment -0,6413 -0,7188
Citlivost vůči 1H 0,00113 0,00159

Odkazy

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.