Dysprosium

Dysprosium, Dy, je měkký, stříbřitě-bílý lanthanoid.

Vlastnosti dysprosia
Atomové číslo 66 Počet stabilních izotopů 7
Atomová hmotnost 162,500 Elektronová konfigurace [Xe] 4f10 6s2
Teplota tání [°C] 1407 Teplota varu [°C] 2567
Elektronegativita 1,22 Hustota [g.cm-3] 8,540

Obsah dysprosia v zemské kůře je přibližně 5,2 mg/kg. Přírodní dysprosium se skládá ze sedmi stabilních izotopů – 156Dy, 158Dy, 160Dy, 161Dy, 162Dy, 163Dy a 164Dy. Dále je známo 29 radioizotopů s širokým rozsahem poločasů rozpadu.

Objeveno bylo roku 1886, ale v čistém stavu izolováno až roku 1950.

Vytváří sloučeniny v oxidačním stavu III, výjimečně i II, např. DyH2. Na vzduchu se pomalu pokrývá vrstvou oxidu Dy2O3. I se studenou vodou reaguje za vzniku vodíku. S elementárními halogeny poskytuje binární halogenidy.

Je známa i celá řada komplexů s dysprosiem, např. s různými PNP ligandy.[3]

NMR

Dysprosium má dva NMR aktivní izotopy.

161Dy 163Dy
Spin 5/2 5/2
Zastoupení v přírodě [%] 18,88 24,97
Rezonanční frekvence v poli 1 T 1,4654 2,0508
Jaderný magnetický moment -0,4806 +0,6726
Citlivost vůči 1H 0,4015 0,5619

Odkazy

  1. Dysprosium na české wikipedii
  2. Dysprosium na anglické wikipedii
  3. Slow magnetic relaxation in tris(diphosphanylamido) and tetra(phosphanoamido) dysprosium complexes

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.