Bichromatometrie

Vydáno: 15. 07. 2022; Poslední aktualizace: 15. 07. 2022; Autor: Zdeněk Moravec

Bichromatometrie je metoda redoxní odměrné analýzy. Jako odměrný roztok využívá dichroman draselný, K2Cr2O7. Používá se ke stanovení železa nebo organických látek.

Roztok dichromanu a chromanu draselného. Zdroj: Capaccio/Commons

Titrace se provádí nejčastěji v prostředí kyseliny sírové, kdy se dichroman redukuje na chromité ionty:

Cr2O72−  + 14 H+ +  6 e →  2 Cr3+ + 7 H2O

Jako indikátor se používá difenylamin, který s první nadbytečnou kapkou dichromanu vytváří difenylbenzidinovou violeť, která je modrá.

Stanovení železa podle Knopa

Titrace probíhá v prostředí Knopova roztoku, což je směs kyseliny fosforečné a sírové. Kyselina fosforečná váže železité ionty do bezbarvého komplexu a tím zlepšuje detekci barevného přechodu.

6 Fe2+ + Cr2O72− + 14 H+ →  6 Fe3+ + 2 Cr3+ + 7 H2O

Stanovení organických látek

Titrace se provádí v prostředí zředěné kyseliny sírové, jako indikátor se opět používá difenylamin. Stanovit můžeme např. kyselinu askorbovou, thiomočovinu a hydrochinon.

Další kapitoly