Periody v periodické tabulce

Vydáno: 21. 01. 2018; Poslední aktualizace: 11. 01. 2022; Autor: Zdeněk Moravec

Perioda je vodorovný řádek v periodické tabulce prvků. Označují se buď čísly 1-7 nebo písmeny K-Q. Prvky jsou v periodách seřazeny podle protonového čísla. Číslo periody odpovídá valenční elektronové slupce prvku. Lanthanoidy, které jsou umístěny v 6. periodě, a aktinoidy, umístěné v 7. periodě se zapisují do bloku mimo periodickou tabulku.

Označení (číslo/písmeno)Prvky
1/KH, He
2/LLi, Be, B, C, N, O, F, Ne
3/MNa, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar
4/NK, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Br, Kr
5/ORb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Tc, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Te, I, Xe
6/PCs, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, W, Re, Os, Ir, Pt, Au, Hg, Tl, Pb, Bi, Po, At, Rn
7/QFr, Ra, Ac, Th, Pa, U, Np, Pu, Am, Cm, Bk, Cf, Es, Fm, Md, No, Lr, Rf, Db, Sg, Bh, Hs, Mt, Ds, Rg, Cn, Nh, Fl, Ms, Lv, Ts, Og

Zatím (2018) známe jen prvky z period 1-7, 8. perioda zatím obsazena není a pravděpodobně to nějakou dobu zabere, než budeme mít první prvky oficiálně uznány.[1] Není ani jasné, jestli je fyzikálně možné připravit všechny prvky z 8. periody, také není jasné, jestli se kdy dokážeme dopracovat k 9. periodě.

Odkazy

  1. Beyond element 118: the next row of the periodic table

Navigace

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr