15. skupina

15. skupina (pniktogeny) periodického systému prvků obsahuje celkem šest prvků: dusík, fosfor, arsen, antimon, bismut a moscovium. Dříve se prvky této skupiny označovaly jako pentely. Všechny prvky mají ve valenční slupce pět elektronů (ns2 np3), patří do p-bloku PSP.

Dusíku je v zemské kůře asi 25 ppm, obsah v suchém vzduchu je asi 78 %. Obsah fosforu v zemské kůře je podstatně vyšší, asi 0,1 %, koncentrace v půdě je okolo 0,65 ppm a v mořské vodě 15-60 ppb. Arsenu je v zemské kůře asi 1,5 ppm, antimonu pouze 0,2 ppm a bismutu ještě méně, okolo 48 ppb. Moscovium se v přírodě nevyskytuje.

Dusík se získává převážně frakční destilací kapalného vzduchu, fosfor redukcí fosforečnanů uhlíkem. Většina arsenu se vyrábí zahříváním arsenopyritu (FeAsS) na vzduchu a následnou redukcí oxidu uhlíkem. Antimon se získává redukcí jeho rud, bismut se získává jako vedlejší produkt při zpracování rud olova nebo wolframu.

Prvek Relativní atomová hmotnost Elektronegativita Teplota tání [°C] Teplota varu [°C]
Dusík 14,007 3,04 −210 −195,8
Fosfor 30,974 2,19 44,15 276,85
Arsen 74,922 2,18 614 817
Antimon 121,760 2,05 630,63 1635
Bismut 208,980 2,02 271,5 1564
Moscovium 290

Navigace

H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr