PHP a MySQL – MySQLi – 1. díl

V tomto článku bych chtěl popsat rozšíření (extension) MySQLi, které umožňuje lepší spolupráci PHP s MySQL než starší funkce.

Celý článek

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.