Hořčík

Hořčík patří mezi kovy alkalických zemin, tvoří sloučeniny v oxidačním čísle +II. Na zemi je šestým nejhojnějším prvkem (2,76 %). Kovový hořčík se využívá jako konstrukční materiál v letectví.

Vlastnosti boru
Atomové číslo 12 Počet stabilních izotopů 3
Atomová hmotnost 24,3050 Elektronová konfigurace [Ne] 3s2
Teplota tání [°C] 650 Teplota varu [°C] 1091
Elektronegativita 1,20 Hustota [g.cm-3] 1,738

Je tvořen třemi stabilními izotopy: 24Mg (79 %), 25Mg (10 %) a 26Mg (11 %).

V přírodě se vyskytuje pouze v hořečnatých sloučeninách. Nejběžnějším minerálem je dolomit – MgCO3.CaCO3, vzácnější je magnezit MgCO3.

Horčík se vyrábí ze sloučenin hořčíku elektrolýzou nebo ternickou redukcí. Elektrolyticky se vyrábí z taveniny MgCl2, při termické redukci se využívá dolomot a ferrosilicium:

2 MgO·CaO + FeSi → 2 Mg + Ca2SiO4 + Fe

Grignardova reakce

Velmi důležitým využitím organokovových sloučenin hořečnatých je Grignardova reakce, která se využívá pro tvorbu vazeb C-C a tím prodlužování uhlovodíkového řetězce. Grignardova činidla jsou alkyl- a arylmagnesiumhalogenidy, velmi často bromidy, např. CH3CH2MgBr – ethylmagnesiumbromid. Za objev těchto činidel byla roku 1912 udělena Nobelova cena francouzskému chemikovi Victoru Grignardovi. Příkladem může být reakce acetylchloridukterého získáme keton.

Příklad Grignardovy reakce
Příklad Grignardovy reakce

Grignardova činidla se připravují v diethyletheru nebo THF, reakcí kovového hořčíku s alkyl- nebo arylhalogenidy. Musíme pracovat v ochranné atmosféře, aby nedocházelo k hydrolýze. Reakce je nutné iniciovat jodem nebo 1,2-dibromethanem, který naruší vrstvu oxidu na povrchu hořčíku.

NMR

V NMR je aktivní izotop 25Mg, který má v přírodě zastoupení 10 %. Jde o velmi málo citlivé jádro, které je navíc kvadrupolární, takže v případě sloučenin s nižší symetrií dochází k rozšiřování linií. Standardem pro NMR je MgCl2.

25Mg
Spin 5/2
Zastoupení v přírodě [%] 10,0
Citlivost vzhledem k 1H 2,68 x 10-4
Citlivost vzhledem k 13C 1,58
Rezonanční frekvence v poli 1 T 2,6083
Rozsah chemických posunů -20 až 50 ppm

Odkazy

Navigace

H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

2 Replies to “Hořčík”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.