Argentometrie

Vydáno: 21. 09. 2023; Poslední aktualizace: 06. 01. 2024; Autor: Zdeněk Moravec
Fluorescein
Fluorescein

Jako odměrný roztok se využívá dusičnan stříbrný (AgNO3), jako indikátor pak chroman draselný (stanovení dle Mohra) nebo fluorescein (stanovení dle Fajanse). Metoda se využívá nejčastěji pro stanovení chloridů ve vodě, příp. kyanidových aniontů (CN). Reakcí vzniká nerozpustná sraženina chloridu nebo kyanidu stříbrného.
AgNO3 + KCl → AgCl + KNO3
AgNO3 + KCN → AgCN + KNO3
Po vyčerpání všech chloridů z titrovaného roztoku dojde k reakci s indikátorem, při které vzniká červenohnědý chroman stříbrný, ten má nižší součin rozpustnosti, takže se začíná srážet až po chloridu stříbrném.
2 AgNO3 + K2CrO4 → Ag2CrO4 + 2 KNO3

Konec argentometrické titrace. Zdroj: Anhella/Commons

Přesnou koncentraci dusičnanu draselného můžeme stanovit titrací roztoku NaCl o známé koncentraci.

Ukázka titrace

Další kapitoly