Vodivost kovů

Vydáno: 06. 02. 2012; Poslední aktualizace: 17. 01. 2024; Autor: Zdeněk Moravec

Pro vodivost kovů platí několik obecných pravidel:

 • Podle Ohmova zákona je hustota proudu v ustáleném stavu úměrná intenzitě pole
 • Měrný odpor kovů je při pokojové teplotě řádově 10-5 Ω.cm
 • Nad Debyeovou teplotou roste odpor kovů lineárně s teplotou
 • Za teplot pod 20 K (-253,15 °C) je odpor mnoha kovů úměrný páté mocnině absolutní teploty. Při teplotách kapalného helia se objevuje u některých kovů na křivce teplotní závislosti odporu minimum
 • U většiny kovů odpor klesá, roste-li tlak
 • Podle Matthiesenova pravidla můžeme měrný odpor kovu s malým množstvím příměsi vyjádřit vztahem
  ρ = ρ0 + ρ(T)
  kde ρ0 je konstanta, která roste s rostoucím množstvím příměsi a ρ(T) je složka odporu závislá pouze na teplotě
 • Odpor slitin u nichž dochází k uspořádávacím procesům, vykazuje výrazná minima odpovídající uspořádaným fázím
 • Nad Debyeovou teplotou je poměr tepelné a elektrické vodivosti úměrný absolutní teplotě, přičemž konstanta úměrnosti je přibližně stejná pro všechny kovy (Zákon Wiedemannův-Franzův)
 • U kovů se objevuje supravodivost při teplotách blízko absolutní nuly (-273,15 °C).

Další kapitoly

Leave a Reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..