Indium

Indium je stříbrošedý, měkký, nízkotající kov. Nachází využití jako součást pájek, v tavných pojistkách, regulátorech tepla, apod. Využití našel i v tekutých krystalech pro displeje, kde je ve formě směsného oxidu indito-cíničitého jako průhledná elektroda.

Vlastnosti india
Atomové číslo 49 Počet stabilních izotopů 2
Atomová hmotnost 114,818 Elektronová konfigurace [Kr] 4d10 5s2 5p1
Teplota tání [°C] 156,60 Teplota varu [°C] 2072
Hustota 7,31 Elektronegativita 1,78

Před rokem 1925 byl na světě pouze jeden gram india, v roce 2012 byla roční produkce india 782 t.[3]

Indium se získává z popílků po pražení zinkových a kadmiových rud, ty jsou převedeny do roztoku a indium je izolováno elektrolyticky.

Vytváří sloučeniny v oxidačním stavu III a méně běžně I. Sloučeniny InI jsou silná redukční činidla. Nereaguje s vodou, ale halogeny nebo kyselina šťavelová ho oxidují na indité sloučeniny.

Pod teplotou 3,41 K je indium supravodivé.

NMR

Přírodní antimon je tvořen směsí dvou kvadrupolárních, málo citlivých izotopů. Standardem je In(NO3)3.

113Sb 115Sb
Spin 9/2 9/2
Zastoupení v přírodě [%] 4,28 95,72
Citlivost vzhledem k 1H 0,0151 0,338
Citlivost vzhledem k 13C 86,3 1920
Rezonanční frekvence v poli 1 T 9,3655 9,3856
Jaderný magnetický moment +5,5289 +5,5408

Odkazy

  1. Indium na české wikipedii
  2. Indium na anglické wikipedii
  3. Indium Statistics

Navigace

H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.