Indium

Indium je stříbrošedý, měkký, nízkotající kov. Nachází využití jako součást pájek, v tavných pojistkách, regulátorech tepla, apod. Využití našel i v tekutých krystalech pro displeje, kde je ve formě směsného oxidu indito-cíničitého jako průhledná elektroda.

Vlastnosti india
Atomové číslo49Počet stabilních izotopů2
Atomová hmotnost114,818Elektronová konfigurace[Kr] 4d10 5s2 5p1
Teplota tání [°C]156,60Teplota varu [°C]2072
Hustota7,31Elektronegativita1,78

Před rokem 1925 byl na světě pouze jeden gram india, v roce 2012 byla roční produkce india 782 t.[3]

Pod teplotou 3,41 K je indium supravodivé.[4]

Indium se získává z popílků po pražení zinkových a kadmiových rud, ty jsou převedeny do roztoku a indium je izolováno elektrolyticky.

Sloučeniny

Vytváří sloučeniny v oxidačním stavu III a méně běžně I. Sloučeniny InI jsou silná redukční činidla. Nereaguje s vodou, ale halogeny nebo kyselina šťavelová ho oxidují na indité sloučeniny.

Oxidy

Oxid inditý (In2O3) je amfoterní, žlutozelená krystalická látka. Je nerozpustný ve vodě, ale rozpouští se v kyselinách. Připravuje se termickým rozkladem inditých solí, např. hydroxidu, dusičnanu, uhličitanu nebo síranu.

Reakcí s amoniakem za vysokých teplot vzniká nitrid inditý:

In2O3 + 2 NH3 → 2 InN + 3 H2O

Využívá se v některých typech baterií a v zrcadlech pro infračervené záření.

Zahříváním oxidu inditého na teploty nad 700 °C vzniká In2O, oxid indný nebo suboxid india, je to černý práškovitý materiál.

NMR

Přírodní antimon je tvořen směsí dvou kvadrupolárních, málo citlivých izotopů. Standardem je In(NO3)3.

 113Sb115Sb
Spin9/29/2
Zastoupení v přírodě [%]4,2895,72
Citlivost vzhledem k 1H0,01510,338
Citlivost vzhledem k 13C86,31920
Rezonanční frekvence v poli 1 T9,36559,3856
Jaderný magnetický moment+5,5289+5,5408

Odkazy

  1. Indium na české wikipedii
  2. Indium na anglické wikipedii
  3. Indium Statistics
  4. Superconductivity

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.