Výrazy

Vydáno: 06. 02. 2012; Poslední aktualizace: 20. 06. 2016; Autor: Zdeněk Moravec

Protože je PHP výrazově orientovaný jazyk, je v zde výrazem vše co má hodnotu, nejjednodušší výrazy jsou konstanty a proměnné. Výrazem může být i funkce, která vrací nějakou hodnotu (např. Date()).

Výrazem je i přiřazení $x = 10. Tento výraz má hodnotu 10.

Matematické operátory

V PHP můžeme používat klasické operátory ‚+-*/‘. Větší prioritu má násobení a dělení před sčítáním a odčítáním. Změnit prioritu lze samozřejmě pomocí závorek. Užitečný operátor je ‚%‘, který vrací hodnotu zbytku po dělení.

PHP umožňuje zkracovat výrazy pro matematické operace, např. výraz $x = $x + 10 je ekvivalentní zápisu $x += 10. Stejně můžeme použít i zápisy: ‚-=‘,’*=‘,’/=‘ a ‚%=‘.

Dalšími důležitými operátory jsou operátory inkrementace a dekrementace. Tyto operátory slouží ke zvýšení nebo snížení hodnoty proměnné o jedničku.

Logické výrazy a operátory

Tyto operátory slouží ke zjištění jestli je výraz pravdivý (true) nebo nepravdivý (false). Používají se hlavně v podmínkách a cyklech.

Pro zjištění rovnosti se používá operátor == (pozor na záměnu za =), nerovnost lze zjistit jedním ze dvou operátorů != nebo <>. Další logické operátory jsou: <, >, <= a >=. Jejich význam je stejný jako v jiných jazycích nebo matematice.

Od verze PHP 4, lze použít i operátor ===, který porovnává proměnné nejen podle hodnoty, ale i podle typu. Negací tohoto operátoru je !==.

Operátor logického součinu je && nebo AND, logického součtu || nebo OR a dalším logickým operátorem je XOR, který je pravdivý pokud jsou oba výrazy pravdivé.

Negaci výrazu provádime pomocí operátoru !.

Spojování řetězců

Spojování řetězců se provádí pomocí operátoru . (tečka).

Existuje i zkrácená varianta .=, která se hodí pro spojování řetězců.

Podmíněný operátor

PHP má pouze jeden ternární operátor, jehož syntaxe je následující

Priorita operátorů

Priorita operátorů v PHP

Leave a Reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..