Livermorium

Livermorium, značka Lv, je transaktinoid, který byl poprvé prokazatelně připraven v roce 2001 v ruské Dubně. Jeho název byl schválen v roce 2011 IUPACem. Poprvé bylo připraveno bombardováním jader 248Cm proudem iontů 48Ca.

248Cm + 48Ca → 296Lv*293Lv + 3 10n

Elektronová konfigurace livermoria je [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p4.

Izotop Rok objevu Reakce
290Lv 2002 249Cf(48Ca,3n)
291Lv 2003 245Cm(48Ca,2n)
292Lv 2004 248Cm(48Ca,4n)
293Lv 2000 248Cm(48Ca,3n)

Odkazy

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.