8. skupina

Vydáno: 26. 09. 2018; Poslední aktualizace: 27. 12. 2023; Autor: Zdeněk Moravec

8. skupina periodického systému prvků obsahuje celkem čtyři prvky: železo, ruthenium, osmium a hassium. Skupina nemá triviální název, všechny prvky patří mezi přechodné kovy, tedy do d-bloku tabulky.

PrvekRelativní atomová hmotnostElektronegativitaTeplota tání [°C]Teplota varu [°C]
Železo55,8451,8315382862
Ruthenium101,072,223344150
Osmium190,232,230335012
Hassium270

Železo je nejrozšířenějším přechodným kovem na Zemi. Zemské jádro je z velké části tvořeno železem, jeho obsah v zemské kůře a plášti je také vysoký. Naproti tomu patří ruthenium a osmium mezi nejvzácnější prvky na zemi, osmium nacházíme jen jako stopovou příměs v platinových rudách. Hassium je umělý prvek, vyrábí se pouze v jaderných reaktorech.

Osmium je prvek s nejvyšší hustotou, 22,59 g.cm-3.

Historie

Železo bylo známo a používáno už ve starověku. Prvním zdrojem železa bylo tzv. meteoritické železo, což je slitina s niklem pocházející z meteoritů.

Ruthenium v roce 1844 izoloval Karl Ernest Claus z platinové rudy .

Osmium bylo poprvé izolováno v roce 1803 Smithsonem Tennantem a Williamem Wollastonem.

Hassium bylo syntetizováno v roce 1984 v Darmstadtu bombardováním olověného terče jádry železa.

Navigace

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr