8. skupina

8. skupina periodického systému prvků obsahuje celkem čtyři prvky: železo, ruthenium, osmium a hassium. Skupina nemá triviální název, všechny prvky patří mezi přechodné kovy, tedy do d-bloku tabulky.

Prvek Relativní atomová hmotnost Elektronegativita Teplota tání [°C] Teplota varu [°C]
Železo 55,845 1,83 1538 2862
Ruthenium 101,07 2,2 2334 4150
Osmium 190,23 2,2 3033 5012
Hassium 270

Železo je nejrozšířenějším prvkem na Zemi, jádro je z velké části tvořeno železem, jeho obsah v zemské kůře a plášti je také vysoký. Naproti tomu patří ruthenium a osmium mezi nejvzácnější prvky na zemi, osmium nacházíme jen jako stopovou příměs v platinových rudách. Hassium je umělý prvek, vyrábí se pouze v jaderných reaktorech.