Resource

Resource je zvláštní proměnná, která obsahuje odkaz na externí zdroj. Resource je vytvářen a používán pomocí speciálních funkcí. Proměnná resource byla zavedena v PHP 4.

Převod na resource

Resource slouží k manipulaci s otevřenými soubory, připojením k databázi apod. Žádnou hodnotu nelze konvertovat na resource.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.