Samarium

Samarium, Sm, je pátý lanthanoid. Je to středně tvrdý, stříbrný kov. Využívá se hlavně pro přípravu silných permanentních magnetů a speciálních skel a keramiky. Ve sklářství se přídavků samaria využívá ke zvýšení absorpce infračerveného záření.

Vlastnosti samaria
Atomové číslo 62 Počet stabilních izotopů 3
Atomová hmotnost 150,36 Elektronová konfigurace [Xe] 4f6 6s2
Teplota tání [°C] 1072 Teplota varu [°C] 1900
Elektronegativita 1,17 Hustota [g.cm-3] 7,52

Samarium má celkem pět stabilních izotopů – 144Sm, 149Sm (pravděpodobně podléhá α rozpadu, poločas je ale větší než 2×1015 let), 150Sm, 152Sm a 154Sm. Izotop 147 se využívá v jaderné geochronologii. Komplex izotopu 153 s ligandem EDTMP nachází důležité využití v nukleární medicíně při tišení bolestí.[3]

Struktura ligandu EDTMP

V zemské kůře je jeho koncentrace asi 6 mg/kg. Vyskytuje se v mineral společně s ostatními lanthanoidy.

Nejběžnější oxidační číslo Sm ve sloučeninách je III, setkáváme se i se sloučeninami, kde je jeho oxidační číslo II. Nejstabilnějším oxidem je Sm2O3, lze jej za vysoké teploty (1000 °C) redukovat kovovým samariem na SmO. Reaguje se všemi halogeny za vzniku SmX3, které lze opět redukovat samariem, lithiem nebo sodíkem na SmX2. Ve vodným roztocích vytváří komplexní ionty, ve kterých je samarium obklopeno 9 molekulami vody.[4]

NMR

Samarium má dva NMR aktivní izotopy, oba mají spin 7/2 a nízkou citlivost.

147Sm 149Sm
Spin 7/2 7/2
Zastoupení v přírodě [%] 15,0 13,8
Rezonanční frekvence v poli 1 T 1,7748 1,4631
Jaderný magnetický moment -0,8149 -0,6718
Citlivost vůči 1H 0,00152 0,00085

Odkazy

  1. Samarium na české wikipedii
  2. Samarium na anglické wikipedii
  3. HÁLA, Jiří. Radioaktivní izotopy. Tišnov: Sursum, 2013, 374 s. ISBN 978-80-7323-248-1.
  4. The geometry of the nonaaqualanthanoid(3+) complex in the solid bromates and ethyl sulphates

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.