Polonium

Polonium bylo objeveno roku 1898 polkou Marií Curie-Sklodowskou a na její počest bylo i pojmenováno. Nemá žádný stabilní izotop, izotop s nejdelším poločas rozpadu je 209Po (103 let). Jde o nejtěžší známý chalkogen.

Chemie polonia je podobná chemii telluru a bismutu. Rozpouští se ve zředěných kyselinách, ale pouze omezeně v alkáliích. Roztoky Po2+ jsou zabarveny růžově, ale po krátké době dochází k radiolýze a oxidaci na Po4+, která je doprovázena změnou barvy na žlutou. Polonium a jeho sloučeniny jsou silně toxické. Nejstabilnějšími sloučeninami jsou polonidy, které vznikají přímou reakcí polonia s daným prvkem.

Vlastnosti polonia
Atomové číslo 84 Počet stabilních izotopů 0
Atomová hmotnost (209) Elektronová konfigurace [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p4
Teplota tání [°C] 254 Teplota varu [°C] 962
Elektronegativita 2,0 Hustota [g.cm-3] 9,2

Polonium je vysoce rizikový prvek, v přírodě vzniká z plynného 222Rn, který se rozpadá na 210Pb a to pak na 210Po. Polonium se tak dostává do země a z ní do rostlin, z kterých se pak uvolňuje do ovzduší, např. při spalování. Proto je velkým problémem polonium v cigaretovém tabáku, které kuřák dostává přímo do plic. Jejich tkáň je pak ozařována při rozpadu polonia částicemi α, což zvyšuje riziko rakoviny. 210Po se rozptyluje po celém těle, nejvyšší koncentrace jsou v ledvinách, játrech a slezině.

NMR

Polonium má jeden NMR aktivní izotop 209Po, je velmi málo citlivý. O NMR polonia není dostupných příliš mnoho informací.

 209Po
Spin 1/2
Zastoupení v přírodě [%] 0
Citlivost vzhledem k 1H 0,02096
Rezonanční frekvence v poli 1 T 11,7
Jaderný magnetický moment +0,77

Literatura

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.