Skupiny v periodické tabulce

Skupina je sloupec v periodické tabulce prvků, v současnosti prvky rozdělujeme do 18 skupin, které zahrnují prvky z s-, p- a d-bloku periodické tabulky. Prvky, z f-bloku se standardně řadí mimo tabulku, jde o 28 prvků – lanthanoidy a aktinoidy. Prvky ve skupině mají zpravidla podobné chemické a fyzikální vlastnosti, což je dáno podobnou konfigurací valenční elektronové slupky.

V současnosti je IUPACem doporučeno číslovat skupiny od 1 do 18, dříve se používalo značení I.A-VIII.A a I.B-VIII.B, kde byly rozlišovány tzv. hlavní a vedlejší skupiny. Některé skupiny jsou označovány také triviálním názvem.

Výčet skupin

Číslo skupiny Název Blok Prvky
1 Alkalické kovy (bez vodíku) s H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr
2 Kovy alkalických zemin s Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra
3   d Sc, Y, La, Ac
4   d Ti, Zr, Hf, Rf
5   d V, Nb, Ta, Db
6   d Cr, Mo, W, Sg
7   d Mn, Tc, Rh, Bh
8   d Fe, Ru, Os, Hs
9   d Co, Rh, Ir, Mt
10   d Ni, Pd, Pt, Ds
11   d Cu, Ag, Au, Rg
12   d Zn, Cd, Hg, Cn
13 Triely p B, Al, Ga, In, Tl, Nh
14 Tetrely p C, Si, Ge, Sn, Pb, Fl
15 Pentely p N, P, As, Sb, Bi, Mc
16 Chalkogeny p O, S, Se, Te, Po, Lv
17 Halogeny p F, Cl, Br, I, At, Ts
18 Vzácné plyny p He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn, Og

Další skupiny

Prvky z f-bloku (vnitřně přechodné kovy) jsou standardně umístěny mimo tabulku, jsou pojmenovány podle prvního prvku, který patří ještě do d-bloku (tzn. že valenční elektrony obsazují d-orbital).

Lanthanoidy: (La), Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu

Aktinoidy: (Ac), Th, Pa, U, Np, Pu, Am, Cm, Bk, Cf, Es, Fm, Md, No, Lr

Některé d-prvky se také začleňují do skupin:

Vzácné zeminy: Sc, Y, La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu

Kovy skupiny železa: Fe, Co, Ni

Platinové kovy:
Lehké platinové kovy: Ru, Rh, Pd
Těžké platinové kovy: Os, Ir, Pt

[insert_php]
echo file_get_contents(‘navigace.html’);
[/insert_php]