Skupiny v periodické tabulce

Skupina je sloupec v periodické tabulce prvků, v současnosti prvky rozdělujeme do 18 skupin, které zahrnují prvky z s-, p- a d-bloku periodické tabulky. Prvky, z f-bloku se standardně řadí mimo tabulku, jde o 28 prvků – lanthanoidy a aktinoidy. Prvky ve skupině mají zpravidla podobné chemické a fyzikální vlastnosti, což je dáno podobnou konfigurací valenční elektronové slupky.

V současnosti je IUPACem doporučeno číslovat skupiny od 1 do 18, dříve se používalo značení I.A-VIII.A a I.B-VIII.B, kde byly rozlišovány tzv. hlavní a vedlejší skupiny. Některé skupiny jsou označovány také triviálním názvem.

Výčet skupin

Číslo skupinyNázevBlokPrvky
1Alkalické kovy (bez vodíku)sH, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr
2Kovy alkalických zeminsBe, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra
3 dSc, Y, La, Ac
4 dTi, Zr, Hf, Rf
5 dV, Nb, Ta, Db
6 dCr, Mo, W, Sg
7 dMn, Tc, Rh, Bh
8 dFe, Ru, Os, Hs
9 dCo, Rh, Ir, Mt
10 dNi, Pd, Pt, Ds
11 dCu, Ag, Au, Rg
12 dZn, Cd, Hg, Cn
13TrielypB, Al, Ga, In, Tl, Nh
14TetrelypC, Si, Ge, Sn, Pb, Fl
15PentelypN, P, As, Sb, Bi, Mc
16ChalkogenypO, S, Se, Te, Po, Lv
17HalogenypF, Cl, Br, I, At, Ts
18Vzácné plynypHe, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn, Og

Další skupiny

Prvky z f-bloku (vnitřně přechodné kovy) jsou standardně umístěny mimo tabulku, jsou pojmenovány podle prvního prvku, který patří ještě do d-bloku (tzn. že valenční elektrony obsazují d-orbital).

Lanthanoidy: (La), Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu

Aktinoidy: (Ac), Th, Pa, U, Np, Pu, Am, Cm, Bk, Cf, Es, Fm, Md, No, Lr

Některé d-prvky se také začleňují do skupin:

Vzácné zeminy: Sc, Y, La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu

Kovy skupiny železa: Fe, Co, Ni

Platinové kovy:
Lehké platinové kovy: Ru, Rh, Pd
Těžké platinové kovy: Os, Ir, Pt