Skupiny v periodické tabulce

Vydáno: 24. 09. 2017; Poslední aktualizace: 17. 12. 2023; Autor: Zdeněk Moravec

Skupina je sloupec v periodické tabulce prvků, v současnosti prvky rozdělujeme do 18 skupin, které zahrnují prvky z s-, p- a d-bloku periodické tabulky. Prvky, z f-bloku se standardně řadí mimo tabulku, jde o 28 prvků – lanthanoidy a aktinoidy. Prvky ve skupině mají zpravidla podobné chemické a fyzikální vlastnosti, což je dáno podobnou konfigurací valenční elektronové slupky.

V současnosti je IUPACem doporučeno číslovat skupiny od 1 do 18, dříve se používalo značení I.A-VIII.A a I.B-VIII.B, kde byly rozlišovány tzv. hlavní a vedlejší skupiny. Některé skupiny jsou označovány také triviálním názvem.

Výčet skupin (s, p a d blok PSP)

Číslo skupinyStarší značení (CAS)NázevBlokPrvky
1IAAlkalické kovy (bez vodíku)sH, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr
2IIAKovy alkalických zeminsBe, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra
3IIIB dSc, Y, La, Ac
4IVB dTi, Zr, Hf, Rf
5VB dV, Nb, Ta, Db
6VIB dCr, Mo, W, Sg
7VIIB dMn, Tc, Re, Bh
8VIIIB dFe, Ru, Os, Hs
9VIIIB dCo, Rh, Ir, Mt
10VIIIB dNi, Pd, Pt, Ds
11IB dCu, Ag, Au, Rg
12IIB dZn, Cd, Hg, Cn
13IIIATrielypB, Al, Ga, In, Tl, Nh
14IVATetrelypC, Si, Ge, Sn, Pb, Fl
15VAPentelypN, P, As, Sb, Bi, Mc
16VIAChalkogenypO, S, Se, Te, Po, Lv
17VIIAHalogenypF, Cl, Br, I, At, Ts
18VIIIAVzácné plynypHe, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn, Og

Další skupiny

Prvky z f-bloku (vnitřně přechodné kovy) jsou standardně umístěny mimo tabulku, jsou pojmenovány podle prvního prvku, který patří ještě do d-bloku (tzn. že valenční elektrony obsazují d-orbital).

Některé d- a f-prvky se také začleňují do skupin:

Na základě vlastností rozlišujeme tři velké skupiny prvků:

Navigace

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr