Cívky

Cívka je diskrétní, dvoupólová součástka, jde o vodič navinutý okolo jádra, příp. jen okolo vzduchové mezery. Jde o velmi důležitou součástku v radiotechnice a také ve spínaných zdrojích, využívá se jako zdroj magnetického pole nebo naopak jako indukční zdroj elektrického proudu. Pokud cívkou prochází proud, tak okolo sebe vytváří magnetické pole. Pokud naopak cívku vystavíme proměnnému magnetickému poli, generuje se v ní elektrický proud.

Schématická značka cívky a cívky s jádrem
Schématická značka cívky a cívky s jádrem
Různé druhy cívek
Různé druhy cívek. Zdroj: FIEK-Kompjuterike/Commons

S cívkami se potkáváme v mnoha oblastech:

  • Radiotechnika
  • Zdroje
  • Transformátory – snižování nebo zvyšování hodnoty napětí střídavého proudu

Základní vlastností cívek je indukčnost (L), její jednotkou je Henry (H).