Praseodym

Praseodym, Pr, je lanthanoid, stříbřitě bílý, měkký kov. Využívá se hlavně v metalurgii a jako přísada do speciálních skel.

Atomové číslo59Počet stabilních izotopů1
Atomová hmotnost140,90766Elektronová konfigurace[Xe] 4f3 6s2
Teplota tání [°C]935Teplota varu [°C]3130
Elektronegativita1,13Hustota [g.cm-3]6,77

Chemicky je méně reaktivní než cer, ale na vzduchu se pomalu oxiduje na Pr2O3, který jej zároveň pasivuje. S vodou reaguje až za vyšší teploty za vývoje vodíku. Soli praseodymité se chovají velmi podobně jako soli hlinité.

Praseodym se velmi často vyskytuje ve směsi s neodymem, z níž je velmi obtížné ho vyseparovat, tato směs se nazývá didymium. Čistý kov se získává redukcí fluoridu vápníkem.

2 PrF3 + 3 Ca → 3 CaF2 + 2 Pr

NMR

Praseodym má jediný stabilní izotop 141Pr, který je NMR aktivní, jde o relativně citlivé, kvadrupolární jádro.

 141Pr
Spin5/2
Zastoupení v přírodě [%]100
Rezonanční frekvence v poli 1 T13,0359
Jaderný magnetický moment+4,2754
Citlivost vůči 1H0,33483

 Odkazy

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.