Praseodym

Praseodym, Pr, je lanthanoid, stříbřitě bílý, měkký kov. Využívá se hlavně v metalurgii a jako přísada do speciálních skel.

Vlastnosti praseodymu
Atomové číslo 59 Počet stabilních izotopů 1
Atomová hmotnost 140,90766 Elektronová konfigurace [Xe] 4f3 6s2
Teplota tání [°C] 935 Teplota varu [°C] 3130
Elektronegativita 1,13 Hustota [g.cm-3] 6,77

Chemicky je méně reaktivní než cer, ale na vzduchu se pomalu oxiduje na Pr2O3, který jej zároveň pasivuje. S vodou reaguje až za vyšší teploty za vývoje vodíku. Soli praseodymité se chovají velmi podobně jako soli hlinité.

Praseodym se velmi často vyskytuje ve směsi s neodymem, z níž je velmi obtížné ho vyseparovat, tato směs se nazývá didymium. Čistý kov se získává redukcí fluoridu vápníkem.

2 PrF3 + 3 Ca → 3 CaF2 + 2 Pr

NMR

Praseodym má jediný stabilní izotop 141Pr, který je NMR aktivní, jde o relativně citlivé, kvadrupolární jádro.

141Pr
Spin 5/2
Zastoupení v přírodě [%] 100
Rezonanční frekvence v poli 1 T 13,0359
Jaderný magnetický moment +4,2754
Citlivost vůči 1H 0,33483

 Odkazy

Navigace

H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.