11. skupina

11. skupina periodického systému prvků obsahuje celkem čtyři prvky: měď, stříbro, zlato a roentgenium. Skupina nemá triviální název, všechny prvky patří mezi přechodné kovy, tedy do d-bloku tabulky.

Prvek Relativní atomová hmotnost Elektronegativita Teplota tání [°C] Teplota varu [°C]
Měď 63,546 1,9 1084 2562
Stříbro 106,42 2,20 961 2162
Zlato 195,084 2,54 1064 2856
Roentgenium 281

Hlavní rudou mědi je chalkopyrit, CuFeS2, v Zemské kůře se nachází v koncentraci asi 50 ppm. Stříbro se v přírodě nachází v ryzí formě nebo v sufidových minerálech, jeho koncentrace je, podobně jako u rtuti, asi 0,08 ppm. Zlato je ještě vzácnější, jeho koncentrace se pohybuje okolo 0,004 ppm, v mořské vodě je jeho koncentrace asi 10-30 kg.m-3. Roentgenium se na Zemi nevyskytuje, jde o uměle připravený prvek.

Všechny tři kovy mají využití při výrobě platidel a dekorativních předmětů, kromě toho jsou velmi dobrými vodiči elektřiny. Jejich vodivost klesá v pořadí stříbro, měď a zlato. Měď se masově využívá při výrobě elektrických vodičů, zlato hlavně na jemné vodiče uvnitř integrovaných obvodů, tady se využívá jeho vysoké odolnosti vůči korozi.