Hassium

Hassium, Hs, je radioaktivní transaktinoid. Pojmenován byl po spolkové zemi Hesensko. V přírodě se nevyskytuje, připraven byl pouze uměle.

Vlastnosti hassia
Atomové číslo 108 Počet stabilních izotopů 0
Atomová hmotnost 269 Elektronová konfigurace [Rn] 5f14 6d6 7s2
Teplota tání [°C] Teplota varu [°C]
Elektronegativita Hustota [g.cm-3] 40,7 (odhad)

Známe 12 izotopů hassia a 4 jaderné izomery. Nejdelší poločas rozpadu má 269Hs – 9,6 sekund.

Vzhledem k nízké stabilitě izotopů hassia neexistuje moc údajů o jeho fyzikálních a chemických vlastnostech.

Odkazy

  1. Hassium na české wikipedii
  2. Hassium na anglické wikipedii

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.