Aktinoidy

Jako aktinoidy se označuje skupina 15 prvků s protonovým číslem od 89 do 103, všechny prvky jsou radioaktivní a spadají do f-bloku PSP. Poslední prvek, který se vyskytuje v přírodě je plutonium, těžší aktinoidy jsou umělé.

Prvek Protonové číslo Počet přírodních izotopů Nejstabilnější izotop Poločas rozpadu nejstabilnějšího izotopu
Ac 89 3 227 21,8 let
Th 90 7 232 14 milionu let
Pa 91 3 231 32 500 let
U 92 8 238 4,47 bilionu let
Np 93 3 237 2,14 milionu let
Pu 94 4 244 80,8 milionu let
Am 96 0 243 7370 let
Cm 96 0 247 15,6 milionu let
Bk 97 0 247 1400 let
Cf 98 0 251 900 let
Es 99 0 252 1,29 roku
Fm 100 0 257 100,5 dnů
Md 101 0 258 52 dnů
No 102 0 259 58 minut
Lr 103 0 266 11 hodin

Nejrozšířenějšími aktinoidy jsou thorium (16 ppm) a uran (4 ppm). Ostatní aktinoidy se vyskytují ve stopových množstvích jako produkty radioaktivního rozpadu.

Mimo jadernou energetiku se s aktinoidy potkáváme třeba v detektorech kouře, kde se využívá 241Am k ionizaci vzduchu.

Navigace

H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr