Varistor (napěťově závislý odpor)

Vydáno: 06. 02. 2012; Poslední aktualizace: 23. 02. 2021; Autor: Zdeněk Moravec

Jsou to tělíska vyrobená z karbidu křemíku a opatřená na protilehlých stranách přívodními elektrodami.

Jejich elektrický odpor se při vyšším přiloženém napětí zmenšuje, protože závislost procházejícího proudu na přiloženém napětí je dána vztahem:

U = CIβ
kdeU jenapětí na varistoru ve voltech,
 Iproud procházející varistorem vyjádřený v ampérech,
 Csoučinitel, který je roven napětí, při kterém by varistorem protékal proud 1 A a má rozměr [VA],
 βexponent, číselně rovný směrnici přímky, získané logaritmováním výše uvedené rovnice.

Varistory lze využít pro stabilizaci napětí nebo k ochraně kontaktů relé před jiskřením. Jelikož elektrický odpor varistorů závisí na přiloženém napětí, nedochází k žádnému zpoždění a tento jev není v oblasti technických a zvukových kmitočtů kmitočtově závislý. Varistory mají poměrně velkou hmotu a proto dobře snášejí impulsové zatížení a propouštějí krátkodobě i velké proudy bez poškození.

Odkazy

  1. http://www.fact-index.com/v/va/varistor.html
  2. Ochrana obvodů pomocí varistorů
  3. Elektrické a tepelné analýzy varistorov na báze oxidov kovov
  4. Varistor – aká je jeho funkcia v elektrickom obvode

Leave a Reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..