Triak

Vydáno: 06. 02. 2012; Poslední aktualizace: 14. 08. 2018; Autor: Zdeněk Moravec

Triak je možno považovat za dvojici antiparalelně zapojených tyristorů, ale jeho řídící elektroda je zapojena tak, že ho lze ovládat proudem libovolné polarity. Na obr. 1 je struktura triaku a jeho schématická značka.

Struktura triaku
Obr. 1 Struktura triaku a jeho schématická značka

Triak je pětivrstvý spínací prvek. Je-li na anodě A1 záporné napětí vzhledem k A2, bude v propustném směru pólovaná levá část, pravá část je v závěrném směru. Přivedeme-li do obvodu řídící elektrody proud, sepneme tím obě poloviny triaku.

Protože má triak tři vývody, má stejný vzhled jako tranzistory nebo tyristory, často je v pouzdře TO-220 nebo SOT23 v SMD provedení.

VA charakteristiky

Vstupní charakteristika triaku (mezi A1 a G) nezávisí na anodovém napětí a její průběh je podobný průběhu charakteristiky diody, ale je symetrický v I a III kvadrantu (obr. 1). Charakteristiky mohou probíhat v mezích určených křivkami A a B, oblast nejistých hodnot spínacích proudů je a napětí je dána svislou a vodorovnou čarou.

Vstupní charakteristika triaku
Obr. 2 Vstupní charakteristika triaku

Výstupní charakteristiky tvoří soustavu symetrických křivek, parametrem je proud řídící elektrodou IGT, přičemž IGT může mít libovolný směr. Charakteristiky mají stejný tvar, jaký odpovídá dvěma antiparalelně zapojeným tyristorům (obr. 2). Oblast blokovací charakteristiky začíná u nulového napětí a končí u průrazného napětí. V této části charakteristiky představuje triak vysoký odpor, propouštěný proud je velmi malý. Přes oblast negativního diferenciálního odporu (čárkovaná čára) přechází charakteristika do propustné oblasti. Podobně jako u tyristoru představuje triak v této části charakteristiky malý odpor, proud musí být omezen zátěží. V této oblasti charakteristiky je důležitý vratný proud IL, který musí téci mezi hlavními elektrodami A1 a A2, aby při odpojení řídící elektrody zůstal triak v sepnutém stavu. Přídržný proud IH udává hodnotu, pod kterou nesmí klesnout proud triakem, aby se udržel v sepnutém stavu.

Výstupní charakteristika triaku
Obr. 3 Výstupní charakteristika triaku

K sepnutí triaku může dojít po překročení průrazného napětí. Je to jev většinou nežádoucí, protože může dojít k poškození triaků s vysokým závěrným napětím.

Spínání proudovým pulsem řídící elektrodou je nejčastěji používaný způsob. Na spínací dobu triaků mají vliv stejné veličiny jako u tyristorů, uplatňuje se amplituda spínacího pulzu, velikost blokovacího napětí, strmost pulzů. U triaků dochází také k rozšiřování oblasti, která vede proud, při velké strmosti narůstání proudu může dojít k místnímu přehřátí systému v místech, která zapínají nejdříve.

Stejně jako u tyristorů, může dojít u triaků k sepnutí kapacitním proudem. Při určité kritické strmosti narůstání napětí na triaku může kapacitní proud dosáhnout takové hodnoty, že způsobí sepnutí. Tento způsob spínaní je sice rychlejší, než impulzy do řídící elektrody, ale v praxi se mu snažíme spíše zabránit.

Vypínání triaku je poněkud složitější proces než u tyristoru. Při vypínání je nutné odčerpat volné nosiče z jednotlivých vrstev. Děje se tak většinou napětím opačné polarity, než mělo napětí, které vyvolalo průchod propustného proudu (triak pracuje v obvodu střídavého proudu).

Triaky mají složitější strukturu než tyristory. Maximální proudová zatížitelnost vyráběných triaků je proto menší, než u tyristorů. Pro proudy řádově 102 A je proto vhodnější použít dvojici antiparalelně zapojených tyristorů.

Náhrady triaků TESLA

TESLA   Náhrada
Označení UDRM [V] ITAV [A] Igt [ma] Pouzdro Označení UDRM [V] ITAV [A] Igt [ma] Pouzdro
KT 205/200 200 3,0 40 TO257 TIC 206D 400 3,0 10 TO220
KT 205/400 400 3,0 40 TO257 TIC 206D 400 3,0 10 TO220
KT 205/600 600 3,0 40 TO257 TIC 206M 600 3,0 10 TO220
 
KT 207/200 200 5,0 80 TO257 TIC 216D 400 6,0 10 TO220
KT 207/400 400 5,0 80 TO257 TIC 216D 400 6,0 10 TO220
KT 207/600 600 5,0 80 TO257 TIC 216M 600 6,0 10 TO220
 
KT 772 200 6,0 80 TO208 TIC 216D 400 6,0 10 TO220
KT 773 400 6,0 80 TO208 TIC 216D 400 6,0 10 TO220
KT 774 600 6,0 80 TO208 TIC 216M 600 6,0 10 TO220
 
KT 730/700 700 6,0 80 TO208 TIC 216N 800 6,0 10 TO220
KT 730/800 800 6,0 80 TO208 TIC 216N 800 6,0 10 TO220
 
KT 782 200 10 80 TO208 TIC 236N 800 12 50 TO220
KT 783 400 10 80 TO208 TIC 236N 800 12 50 TO220
KT 784 600 10 80 TO208 TIC 236N 800 12 50 TO220
 
KT 729/700 700 10 80 TO208 TIC 236N 800 12 50 TO220
KT 729/800 800 10 80 TO208 TIC 236N 800 12 50 TO220
 
KT 728/400 400 15 100 TO208 TIC 246D 400 16 50 TO220
KT 728/600 600 15 100 TO208 TIC 246M 600 16 50 TO220
KT 728/800 800 15 100 TO208 TIC 246N 800 16 50 TO220
 

Leave a Reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..