Triak

Vydáno: 06. 02. 2012; Poslední aktualizace: 11. 03. 2023; Autor: Zdeněk Moravec

Triak je možno považovat za dvojici antiparalelně zapojených tyristorů, ale jeho řídící elektroda je zapojena tak, že ho lze ovládat proudem libovolné polarity. Na obr. 1 je struktura triaku a jeho schématická značka.

Struktura triaku

Obr. 1 Struktura triaku a jeho schématická značka

Triak je pětivrstvý spínací prvek. Je-li na anodě A1 záporné napětí vzhledem k A2, bude v propustném směru pólovaná levá část, pravá část je v závěrném směru. Přivedeme-li do obvodu řídící elektrody proud, sepneme tím obě poloviny triaku.

Protože má triak tři vývody, má stejný vzhled jako tranzistory nebo tyristory, často je v pouzdře TO-220 nebo SOT23 v SMD provedení.

VA charakteristiky

Vstupní charakteristika triaku (mezi A1 a G) nezávisí na anodovém napětí a její průběh je podobný průběhu charakteristiky diody, ale je symetrický v I a III kvadrantu (obr. 1). Charakteristiky mohou probíhat v mezích určených křivkami A a B, oblast nejistých hodnot spínacích proudů je a napětí je dána svislou a vodorovnou čarou.

Vstupní charakteristika triaku

Obr. 2 Vstupní charakteristika triaku

Výstupní charakteristiky tvoří soustavu symetrických křivek, parametrem je proud řídící elektrodou IGT, přičemž IGT může mít libovolný směr. Charakteristiky mají stejný tvar, jaký odpovídá dvěma antiparalelně zapojeným tyristorům (obr. 2). Oblast blokovací charakteristiky začíná u nulového napětí a končí u průrazného napětí. V této části charakteristiky představuje triak vysoký odpor, propouštěný proud je velmi malý. Přes oblast negativního diferenciálního odporu (čárkovaná čára) přechází charakteristika do propustné oblasti. Podobně jako u tyristoru představuje triak v této části charakteristiky malý odpor, proud musí být omezen zátěží. V této oblasti charakteristiky je důležitý vratný proud IL, který musí téci mezi hlavními elektrodami A1 a A2, aby při odpojení řídící elektrody zůstal triak v sepnutém stavu. Přídržný proud IH udává hodnotu, pod kterou nesmí klesnout proud triakem, aby se udržel v sepnutém stavu.

Výstupní charakteristika triaku

Obr. 3 Výstupní charakteristika triaku

K sepnutí triaku může dojít po překročení průrazného napětí. Je to jev většinou nežádoucí, protože může dojít k poškození triaků s vysokým závěrným napětím.

Spínání proudovým pulsem řídící elektrodou je nejčastěji používaný způsob. Na spínací dobu triaků mají vliv stejné veličiny jako u tyristorů, uplatňuje se amplituda spínacího pulzu, velikost blokovacího napětí, strmost pulzů. U triaků dochází také k rozšiřování oblasti, která vede proud, při velké strmosti narůstání proudu může dojít k místnímu přehřátí systému v místech, která zapínají nejdříve.

Stejně jako u tyristorů, může dojít u triaků k sepnutí kapacitním proudem. Při určité kritické strmosti narůstání napětí na triaku může kapacitní proud dosáhnout takové hodnoty, že způsobí sepnutí. Tento způsob spínaní je sice rychlejší, než impulzy do řídící elektrody, ale v praxi se mu snažíme spíše zabránit.

Vypínání triaku je poněkud složitější proces než u tyristoru. Při vypínání je nutné odčerpat volné nosiče z jednotlivých vrstev. Děje se tak většinou napětím opačné polarity, než mělo napětí, které vyvolalo průchod propustného proudu (triak pracuje v obvodu střídavého proudu).

Triaky mají složitější strukturu než tyristory. Maximální proudová zatížitelnost vyráběných triaků je proto menší, než u tyristorů. Pro proudy řádově 102 A je proto vhodnější použít dvojici antiparalelně zapojených tyristorů.

Náhrady triaků TESLA

TESLA    Náhrada
OznačeníUDRM [V]ITAV [A]Igt [ma]PouzdroOznačeníUDRM [V]ITAV [A]Igt [ma]Pouzdro
KT 205/2002003,040TO257TIC 206D4003,010TO220
KT 205/4004003,040TO257TIC 206D4003,010TO220
KT 205/6006003,040TO257TIC 206M6003,010TO220
 
KT 207/2002005,080TO257TIC 216D4006,010TO220
KT 207/4004005,080TO257TIC 216D4006,010TO220
KT 207/6006005,080TO257TIC 216M6006,010TO220
 
KT 7722006,080TO208TIC 216D4006,010TO220
KT 7734006,080TO208TIC 216D4006,010TO220
KT 7746006,080TO208TIC 216M6006,010TO220
 
KT 730/7007006,080TO208TIC 216N8006,010TO220
KT 730/8008006,080TO208TIC 216N8006,010TO220
 
KT 7822001080TO208TIC 236N8001250TO220
KT 7834001080TO208TIC 236N8001250TO220
KT 7846001080TO208TIC 236N8001250TO220
 
KT 729/7007001080TO208TIC 236N8001250TO220
KT 729/8008001080TO208TIC 236N8001250TO220
 
KT 728/40040015100TO208TIC 246D4001650TO220
KT 728/60060015100TO208TIC 246M6001650TO220
KT 728/80080015100TO208TIC 246N8001650TO220
 

Další kapitoly

Leave a Reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..