Uran

Uran, U, je slabě radioaktivní, stříbrnobílý kov, po delším stání na vzduchu šedne vlivem oxidace. Patří mezi aktinoidy. Jeho hustota je přes 19 g.cm-3, patří mezi nejtěžší prvky.

Vlastnosti uranu
Atomové číslo 92 Počet stabilních izotopů 0
Atomová hmotnost 238,029 Elektronová konfigurace [Rn] 5f3 6d1 7s2
Teplota tání [°C] 1132,3 Teplota varu [°C] 3818
Elektronegativita 1,38 Hustota [g.cm-3] 19,01

Uran, stejně jako ostatní aktinoidy nemá žádný stabilní izotop. Přírodní uran se skládá ze dvou izotopů s dlouhým poločasem rozpadu – 235U (7,04×108 let, 0,720 %) a 238U (4,468×109 let, 99,274 %) a izotopu 234U (2,455×105 let, 0,005 %), který je jedním z meziproduktů rozpadové řady 238U.

Hlavní využití nachází uran v jaderné energetice, jako palivo do reaktorů, příp. náplň do nukleárních zbraní.

Uran vytváří sloučeniny v oxidačních číslech +III až +VI, nejčastěji vystupuje ve formě iontů: U3+, U4+, UVO2+ a UVIO22+.

NMR

Uran má jeden NMR aktivní izotop s velice nízkou citlivostí. Je kvadrupolární a poskytuje signály s velkou pološířkou.

235U
Spin 7/2
Zastoupení v přírodě [%] 0,7204
Citlivost vzhledem k 1H 1,11×10-6
Citlivost vzhledem k 13C 6,53×10-3
Rezonanční frekvence v poli 1 T 0,83
Jaderný magnetický moment -0,83

Odkazy

Navigace

H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

One Reply to “Uran”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.