Získávání uranu z mořské vody

MořeMořská voda obsahuje obrovské množství uranu (cca 4,5 bilionu tun), tisíckrát víc, než kolik je ho uloženo na pevnině. Problémem je, ale nízká koncentrace, asi 3,3 µg.l-1. Proto je nalezení ekonomické cesty, umožňující uran z mořské vody izolovat, velká výzva. Linfeng Rao se svým týmem publikoval v Daltonu práci, kde popisuje izolaci komplexu 1:2 UO2 s glutarimidedioximem (H2A).

Uran se v mořské vodě vyskytuje ve formě velmi pevného uhličitanového komplexu, společně s dalšími kovy, např. Na, K, Ca, Mg, Al a přechodnými kovy. Aby bylo možno uran z tohoto komplexu uvolnit, je potřeba použít silnější ligand. V této práci byl využit glutarimidedioxim, který uranylový ion chelatuje (vystupuje zde jako tridentátní ligand), a vytváří s ním komplex 1:2 UO2(HA)2.

Schéma reakceJak je vidět, uran má v komplexu koordinační číslo osm, oba kyslíkové atomy uranylu jsou v axiálních polohách a glutarimidedioximy obsadily ekvatoriální pozice. Komplex se povedlo vykrystalovat jako monohydrát (UO2(HA)2.H2O), ve formě světle hnědých krystalů. Sloučenina krystalovala v prostorové grupě Pccn, atom uranu tvoří střed symetrie. Jednotka UO2 je lineární, úhel je 180 ° a vazebná vzdálenost U=O je 1,7846 Å.

Krystalová struktura UO2(HA)2Použitý ligand tvoří velmi pevný komplex s uranylem a je schopen vytěsnit uhličitanový iont a zároveň se dá relativně snadno vyrobit. Tím se jeví jako vhodný kandidát pro extrakci uranu z mořské vody.

Literatura

One Reply to “Získávání uranu z mořské vody”

Leave a Reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..