1. skupina

1. skupina periodického systému prvků obsahuje celkem sedm prvků: vodík, lithium, sodík, draslík, rubidium, cesium a francium. Kromě vodíku se prvky této skupiny označují jako alkalické kovy.

Vodík je nejrozšířenější prvek ve vesmíru, v zemské kůře je asi 15,4 % atomů vodíku, což činí zhruba 0,9 % (hm.). Zastoupení lithia v zemské kůře je asi 18 ppm, sodík je sedmým nejrozšířenějším prvkem v zemské kůře, jeho zastoupení je 22 700 ppm. Zastoupení draslíku je o něco nižší než sodíku, 18 400 ppm. Zbylé kovy jsou už vzácnější, Rb má zastoupení 7,9 ppm a cesium 2,6 %.

Vodík je plyn, ostatní prvky jsou pevné, ale mají poměrně nízké teploty tání. Francium nemá stabilní izotop, v přírodě vzniká izotop 223Fr rozpadem 227Ac v uranových rudách.

PrvekRelativní atomová hmotnostElektronegativitaTeplota tání [°C]Teplota varu [°C]
Vodík1,007942,1−259,125−252,882
Lithium6,4910,98180,541342
Sodík22,9897680,9397,72883
Draslík39,09830,8263,38758,85
Rubidium85,46780,8239,31687,75
Cesium132,9050,7928,44670,85
Francium233,01980,7927677

Elementární kovy jsou velmi reaktivní, proto se uchovávají pod vrstvou petroleje. I tak se postupně potahují vrstvou oxidačních produktů.

Sodík uložený v petroleji

Lithium se vyrábí elektrolýzou LiCl. Podobně se vyrábí i sodík – Downsovým postupem – elektrolýzou NaCl s tavidlem CaCl2. Rubidium i cesium se také připravují elektrolyticky. V malém množství lze připravit všechny alkalické kovy termickým rozkladem azidů:

2 RbN3 → 2 Rb + 3 N2

Kovy z této skupiny vytvářejí jednomocné kationty, např. Na+. Sloučeniny alkalických kovů jsou většinou dobře rozpustné a roztoky charakteristicky barví plamen, čehož se využívá v chemické kvalitativní analýze.

Barva plamene alkalických kovů
Barva plamene alkalických kovů. Zdroj: Commons/Saperaud~commonswiki
KationBarva plamene
Li+Červená
Na+Žlutá
K+Růžovofialová
Rb+Fialová
Cs+Fialová

Reaktivita kovů stoupá se stoupajícím protonovým číslem prvku.