Erbium

Erbium, Er, je stříbrně-bílý lanthanoid. Využítí nachází při konstrukci laserů, např. Er:YAG (2940 nm) a také v lékařství, např. dermatologii.

Atomové číslo68Počet stabilních izotopů6
Atomová hmotnost167,259Elektronová konfigurace[Xe] 4f12 6s2
Teplota tání [°C]1529Teplota varu [°C]2868
Elektronegativita1,24Hustota [g.cm-3]9,066
Kovové erbium. Zdroj: Tomihahndorf/commons

V zemské kůře je koncentrace erbia zhruba 2,8 mg/kg, v mořské vodě pak jen 0,9 ng/l. V přírodě se nevyskytuje v ryzím stavu, ale jakou součást monazitových rud.

Přírodní erbium je směsí šesti stabilních izotopů – 162Er, 164Er, 166Er, 167Er, 168Er a 170Er. Známo je 30 radioizotopů.

Při hoření na vzduchu vzniká oxid erbitý, Er2O3. S vodou reaguje za vzniku vodíku, s halogeny reaguje za vzniku odpovídajících halogenidů erbitých. Kromě fluoridu, který je růžový, mají všechny fialovou barvu.

NMR

Erbium má jeden NMR aktivní izotop.

 167Er
Spin7/2
Zastoupení v přírodě [%]22,93
Rezonanční frekvence v poli 1 T1,2281
Jaderný magnetický moment-0,5639
Citlivost vůči 1H0,00050

Odkazy

  1. Erbium na české wikipedii
  2. Erbium na anglické wikipedii

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.