Helium

Helium je prvek s nejnižší teplotou varu – 4,2 K, za normálního tlaku nelze ochlazováním připravit pevné helium. Pokud je ochlazeno pod 2,18 K přechází do supratekutého stavu, kdy teče bez vnitřního tření. Je to druhý nejrozšířenější prvek ve vesmíru, obsahují ho všechny svítící hvězdy. Na zemi se vyskytuje především v zemním plynu a minerálech, ze kterých se získává vymrazováním.

Dosud známe pouze dvě sloučeniny helia, jde o endohedrální deriváty fullerenu.

Vlastnosti helia
Atomové číslo 2 Počet stabilních izotopů 2
Atomová hmotnost 4,002602 Elektronová konfigurace 1s2
Teplota tání [°C] -272,20 (2,5 MPa) Teplota varu [°C] -268,928
Elektronegativita Hustota [kg.m-3] 0,1786

Helium je důležité chladivo v kryotechnice a v supravodivých technologiích. Pro teploty pod 4,2 K se využívá kapalné helium, plynné helium  se využívá v kryostatech pro teploty kolem 20 K. První kapalné helium připravil Heike Kamerlingh Onnes. V současnosti je kapalné helium důležitou strategickou surovinou, které je bohužel vzhledem k poptávce malé množství.[7,8]

NMR

Helium má jeden NMR aktivní izotop, 3He, se spinem 1/2. V případě obohacených vzorků se jedná o velmi citlivé jádro. Jeho nevýhodou je pomalá relaxace. Jako primární standard se používá plynné helium.

3He
Spin 1/2
Zastoupení v přírodě [%] 0,000137
Rozsah chemických posunů -50 – +8
Citlivost vzhledem k 1H 0,44212
Citlivost vzhledem k 13C 3,27×10-3
Rezonanční frekvence v poli 1 T 32,4360

Odkazy

  1. Příprava He@C60 a He2@C60 pomocí exploze
  2. Helium na české wikipedii
  3. Helium na anglické wikipedii
  4. He NMR
  5. NMR shielding of helium-3 in the micropores of zeolites
  6. Proč je na Zemi tak málo helia?
  7. Helium in crisis
  8. Helium should be recycled

Navigace

H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

One thought on “Helium

  1. Pingback: Nová sloučenina helia – Na2He – Blog a web o chemii, elektronice a programování

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.