Helium

Helium je prvek s nejnižší teplotou varu, 4,2 K. Za normálního tlaku nelze ochlazováním připravit pevné helium. Pokud je ochlazeno pod 2,18 K přechází do supratekutého stavu, kdy teče bez vnitřního tření. Je to druhý nejrozšířenější prvek ve vesmíru, obsahují ho všechny svítící hvězdy. Na zemi se vyskytuje především v zemním plynu a minerálech, ze kterých se získává vymrazováním.

Atomové číslo2Počet stabilních izotopů2
Atomová hmotnost4,002602Elektronová konfigurace1s2
Teplota tání [°C]-272,20 (2,5 MPa)Teplota varu [°C]-268,928
ElektronegativitaHustota [kg.m-3]0,1786

Klasické sloučenina helia nejsou za laboratorních podmínek známé, ale bylo připraveno několik endohedrálních derivátů fullerenu.

Ve vesmíru byla pozorována binární sloučenina helia a vodíku – hydrid helia.[9,10]

Helium je důležité chladivo v kryotechnice a v supravodivých technologiích. Pro teploty pod 4,2 K se využívá kapalné helium, plynné helium  se využívá v kryostatech pro teploty kolem 20 K. První kapalné helium připravil Heike Kamerlingh Onnes. V současnosti je kapalné helium důležitou strategickou surovinou, které je bohužel vzhledem k poptávce malé množství.[7,8]

NMR

Helium má jeden NMR aktivní izotop, 3He, se spinem 1/2. V případě obohacených vzorků se jedná o velmi citlivé jádro. Jeho nevýhodou je pomalá relaxace. Jako primární standard se používá plynné helium.

 3He
Spin1/2
Zastoupení v přírodě [%]0,000137
Rozsah chemických posunů-50 – +8
Citlivost vzhledem k 1H0,44212
Citlivost vzhledem k 13C3,27×10-3
Rezonanční frekvence v poli 1 T32,4360

Odkazy

  1. Příprava He@C60 a He2@C60 pomocí exploze
  2. Helium na české wikipedii
  3. Helium na anglické wikipedii
  4. He NMR
  5. NMR shielding of helium-3 in the micropores of zeolites
  6. Proč je na Zemi tak málo helia?
  7. Helium in crisis
  8. Helium should be recycled
  9. Hydrid helia ve vesmíru
  10. Helium hydride ion detected in space for the first time

Navigace

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

2 Replies to “Helium”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.