Zkapalnění helia

Helium poprvé zkapalnil H. Kamerling-Onnes 10. července 1908, odpařováním kapalného vodíku.

H. Kamerlingh-Onnes využil kaskádní chlazení podle R. Picteta. Použil kaskádu čtyř chladících lázní CH3Cl, C2H2, O2 a vzduch. Potom nechal předchlazený vodík expandovat a ten díky Joule-Thompsonovu efektu zkapalnil. Zkapalněným vodíkem předchladil plynné helium a nechal ho také expandovat. Dosáhl teploty asi 4,2 K a helium začalo kondenzovat v připravené dewarce.

Pevné helium se mu již připravit nepodařilo. Toho dosáhl až W. Keesom v roce 1926 stlačením kapalného helia na tlak 2,45 MPa.

Vlastnosti kapalného helia

3He 4He
Kritická teplota [K] 5,2 3,3
Teplota varu při tlaku 1 atm [K] 3,2 2,2
Minimální teplota tání 29 atm při 0,3 K 25 atm
Kritická teplota supratekutosti při tlaku nasycené páry 1 mK při nulovém magnetickém poli 2,17 K

Odkazy

  1. Liquid Helium

Další kapitoly

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.