5. skupina

5. skupina periodického systému prvků obsahuje celkem čtyři prvky: vanad, niob, tantal a dubnium. Skupina nemá triviální název, všechny prvky patří mezi přechodné kovy, tedy do d-bloku tabulky.

Prvek Relativní atomová hmotnost Elektronegativita Teplota tání [°C] Teplota varu [°C]
Vanad 50,9415 1,63 1909,85 3406,85
Niob 92,9063 1,6 2476,85 4743,85
Tantal 180,9479 1,5 3017 5458
Dubnium 268,13

První tři prvky ze skupiny se nacházejí v přírodě, Obsah prvk; v zemské kůře je 160 ppm u vanadu, 20 ppm pro niob a 2 ppm pro tantal. Dubnium je umělý, radioaktivní prvek, připravovaný bombardováním jader aktinoidů lehčími prvky.

Elektronové konfigurace

Prvky, kromě niobu, mají očekávanou konfiguraci valenční slupky. U niobu dochází k přeskoku elektronu z orbitalu 5s do erbitalu 4d.[1]

Prvek Elektronová konfigurace
Vanad [Ar] 3d3 4s2
Niob [Kr] 4d4 5s1
Tantal [Xe] 4f14 5d3 6s2
Dubnium [Rn] 5f14 6d3 7s2

Literatura

    1. The use of Rich and Suter diagrams to explain the electron configurations of transition elements