Jednotky teploty

Vydáno: 30. 09. 2021; Poslední aktualizace: 30. 09. 2021; Autor: Zdeněk Moravec

U teploty se setkáváme se třemi základními jednotkami: stupně Kelvina, Celsia a Fahrenheita.

Teplota je základní fyzikální veličina, její jednotkou je Kelvin. Nejnižší možnou teplotou je 0 K (absolutní nula), k té se lze libovolně přiblížit, ale není jí možné dosáhnout (viz třetí zákon termodynamiky). V roce 2021 bylo dosaženo rekordně nízké teploty 38 pK (10–12 K).[1]

Celsiova stupnice byla zavedena v 1742, jednotkou je stupeň Celsia (°C), ten má stejnou velikost jako kelvin: 1 °C = 1 K. Stupnice je ale posunutá, 0 °C odpovídá teplotě tání vody (273,15 K) a 100 °C odpovídá teplotě varu vody (373,15 K). Absolutní nula pak odpovídá −273,15 °C.

Fahrenheitova stupnice byla zavedena v roce 1724, dnes se používá převážně jen v USA. Její jednotkou je stupeň Fahrenheita (°F). Teplota 0 °C byla odvozena jako teplota lázně tvořené vodou, ledem a chloridem amonným (NH4Cl), tj. zhruba −17,78 °C. Druhým bodem je tělesná teplota člověka, tj. asi 36,67 °C, která odpovídá teplotě 98 °F. Přepočet mezi stupnice je možný pomocí vztahů:

$$K = \frac{5(F + 459,67)}{9}$$

$$C = \frac{5(F\ -\ 32)}{9}$$

Odkazy

  1. Bose–Einstein condensates hit record low temperature
  2. Online převody jednotek teploty