16. skupina

16. skupina (chalkogeny) periodického systému prvků obsahuje celkem šest prvků: kyslík, síra, selen, tellur, polonium a livermorium. Všechny prvky mají ve valenční slupce šest elektronů (ns2 np4), patří do p-bloku PSP.

Prvek Relativní atomová hmotnost Elektronegativita Teplota tání [°C] Teplota varu [°C]
Kyslík 15,9994 3,44 −218,79 −182,95
Síra 32,065 2,58 115,2 444,6
Selen 78,94 2,55 221 685
Tellur 127,60 2,1 449,51 987,85
Polonium 209 2,0 254 962
Livermorium 293

Kyslík tvoří 21 % atmosféry, 89 % vody, 46 % zemské kůry a 65 % hmoty lidského těla. Obsah síry v zemské kůře je 0,035 %, je 17. prvkem, co se týče zastoupení, obsah v mořské vodě je asi 870 ppm. Selenu je v zemské kůře asi 0,05 ppm, v mořské vodě je jeho obsah jen 200 ppt. Obsah telluru je podstatně nižší, v zemské kůře jen 5 ppb a v mořské vodě 15 ppb. Polonium se vyskytuje pouze stopově, jako produkt rozpadu uranu a thoria. Livermorium je umělý prvek, připravený v urychlovači.

Kyslík se získává převážně frakční destilací zkaplněného vzduchu, jeho roční produkce je asi 100 miliónů tun. Síra se dříve těžila, hlavně využitím Fraschovy metody, v dnešní době se spíše získává extrakcí z olejů, zemního plynu a dehtu. Selenu se ročně vyrobí asi 1500 tun, z toho 10 % se získává recyklací. Tellur se získává jako vedlejší produkt při zpracování mědi, pak je elektrolyticky rafinováno. Polonium bylo dříve získávano z uranových rud, dnes se připravuje bombardováním bismutu neutrony.