Vanad

Vanad je v přírodě poměrně hojným prvkem, obsah v zemské kůře je 136 ppm, ale většinou se vyskytuje jen v malých množstvích. Asi nejdůležitějším nerostem vanadu je patronit VS4, černý, měkký polysulfid. Vanad se vyrábí pražením rozemleté rudy s NaCl nebo Na2CO3 při teplotě 850 °C. Vzniklý vanadičnan se vyluhuje vodou a po okyselení na pH 2-3 se získá polyvanadičnan, který je následně přetaven na oxid vanadičný. Ten se pak dále redukuje, nejčastěji železem, surový vanad se pak přímo používá na legování ocelí.

Atomové číslo 23 Elektronová konfigurace [Ar]3d3 4s2
Počet přírodních izotopů 2 (50V, 51V) Atomová hmotnost 50,9415
Elektronegativita 1,6 Hustota 6,11 g.cm-3
Teplota tání 1915 °C Teplota varu 3350 °C

Vanad ve sloučeninách dosahuje oxidačních čísel od -III do +V. Nejstálejší jsou sloučeniny VIV.

Oxidační číslo Příklad sloučeniny Oxidační číslo Příklad sloučeniny
-III [V(CO)5]3- II [V(CN)6]4-
-I [V(CO)6] III [VCl4]
0 [V(CO)6] IV VCl4
I [V(bipy)3]+ V VOCl3

Vanadiové NMR

Vanad má dva přírodní a NMR aktivní izotopy – 50V a 51V. Izotop 50 je velmi málo citlivý, poskytuje velmi široké linie a je slabě radioaktivní, proto se nejčastěji využívá izotop 51. Jako standard se používá 90 % roztok VOCl3 v C6D6, jeho posun je 2 ppm.

50V 51V
Spin 6 7/2
Zastoupení v přírodě [%] 0,25 99,75
Rozsah chemických posunů -2000 – 4000
Citlivost vzhledem k 1H 1,39×10-4 0,383
Citlivost vzhledem k 13C 0,818 2250
Rezonanční frekvence v poli 1 T 4,2505 11,2133

Vzhledem k téměř 100 % zastoupení izotopu 51V a faktu, že vanad vytváří velké množství polyiontů a klastrů se často měří i 51V-51V COSY NMR.

Odkazy

Navigace

H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

One thought on “Vanad

  1. Pingback: Zajímavé články ve dnech 5. 2.-11. 2. 2018 | Web o chemii, elektronice a programování

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.