Float

Tento typ byl dříve označován jako “double”. Jeho velikost je závislá na platformě, ale většinou je maximum dáno hodnotami ±1,7.10308 (±1.7e308) s přesností na 14 desetinných míst. Desetinné číslo musíme zapisovat s desetinnou tečkou (ne s čárkou!!).

Převod na float

Popis převodu řetězce na číslo. Ostatní proměnné se převádějí na float stejně jako kdybychom je nejdřve převedli na integer a potom na float.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.