4. skupina

4. skupina periodického systému prvků obsahuje celkem čtyři prvky: titan, zirkonium, hafnium a rutherfordium. Skupina nemá triviální název, všechny prvky patří mezi přechodné kovy, tedy do d-bloku tabulky.

Prvek Relativní atomová hmotnost Elektronegativita Teplota tání [°C] Teplota varu [°C]
Titan 47,867 1,54 1667,85 3286,85
Zirkonium 91,224 1,33 1854,85 4408,85
Hafnium 178,49 1,3 2232,85 4602,85
Rutherfordium 265,12 odhad 2100 odhad 5500

Zastoupení v zemské kůře klesá se stoupajícím protonovým číslem prvku, titan je sedmým nejčetnějším kovem s koncentrací 6320 ppm, zastoupení zirkonia je už jen 162 ppm a hafnia jen 3 ppm. Rutherfordium je umělý, radioaktivní prvek, který se v přírodě nevyskytuje.

Využití titanu je poměrně bohaté, u jeho slitin se využívá odolnosti vůči korozi, teplotní stability a nízké hustoty. Hafnium a zirkonium se využívají především v konstrukci reaktorů jaderných elektráren.