Nekovy

Vydáno: 09. 10. 2022; Poslední aktualizace: 09. 10. 2022; Autor: Zdeněk Moravec

Nekovy tvoří společně s kovy a polokovy tři hlavní skupiny chemických prvků.

Nekovy jsou elektronegativní prvky, jejich elektrony jsou tedy poměrně pevně poutány k atomu. Kromě vodíku, jsou všechny umístěny v p-bloku periodické soustavy prvků.

Patří sem:

Společné charakteristické vlastnosti

  • špatné vodiče tepla a elektřiny
  • ve srovnání s kovy tvoří kyselé oxidy
  • v pevném stavu jsou křehké, spíše než kovy, které jsou lesklé, tvárné
  • obvykle mají nižší hustotu než kovy
  • mají výrazně nižší bod tání a varu než kovy (s výjimkou uhlíku)
  • mají vysokou elektronegativitu
  • tvoří většinu hmoty Země, a to zejména vnější vrstvy, a organismy jsou složeny převážně z nich
  • značně se liší ve vzhledu

Pouze sedmnáct prvků v periodické tabulce je obecně považováno za nekovy, ve srovnání s více než osmdesáti kovy. Nekovy tvoří většinu zemské kůry, atmosféry a oceánů na Zemi.